Poredano po:

Broj dokumenata: 8

1
Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 7.5.2018.

2
Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 31.8.2017.

3
Javna usluga gospodarenja otpadom · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 10.4.2017.

4
Primjena snižene stope poreza na dodanu vrijednost · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 27.12.2016.

5
Prijenos porezne obveze u poslovanju s otpadom · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 5.4.2016.

6
Način isplate primitaka od otuđenja posebnih vrsta imovine · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 30.12.2015.

7
Porezni tretman primitaka ostvarenih pri otkupu otpada · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 30.6.2014.

8
Porezni tretman isplaćene naknade za otkup otpada · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 19.9.2013.

Uključi filtre Isključi filtre
Godina
Mjesec