Poredano po:

Broj dokumenata: 5

1
Oporezivanje naknade štete i zateznih kamata · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 23.3.2018.

2
Odbitak pretporeza u parničnom postupku · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Opći porezni zakon

Datum dokumenta: 28.3.2017.

3
Primjena članka 8. Općeg poreznog zakona · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Opći porezni zakon

Datum dokumenta: 31.1.2017.

4
Isplata plaće temeljem sudske presude · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 9.3.2015.

5
Izdavanje potvrda o obračunu javnih davanja sukladno Ovršnom zakonu - uputa o postupanju · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 12.11.2012.

Uključi filtre Isključi filtre
Godina
Mjesec