Poredano po:

Broj dokumenata: 105

1
Postupanje u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 3.3.2015.

2
Postupak izdavanja lokacijske dozvole · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 6.10.2014.

3
Donošenje urbanističkog plana · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 7.7.2014.

4
Izmjena potvrde glavnog projekta · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 30.6.2014.

5
Izmjene i dopune prostornog plana · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 24.6.2014.

6
Produženje primjene odluka o gradnji · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 24.6.2014.

7
Produženje roka važenja potvrde glavnog projekta i građevinske dozvole · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 29.5.2014.

8
Produženja roka važenja potvrde glavnog projekta i građevinske dozvole · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 29.5.2014.

9
Pitanja i odgovori · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 18.4.2014.

10
Postupanje nakon stupanja na snagu Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 18.4.2014.

11
Izrada geodetskog projekta · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 18.4.2014.

12
Ozakonjenje montažne građevine · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 31.3.2014.

13
Provedba javnog arhitektonskog natječaja · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 21.3.2014.

14
Provedba javnog arhitektonskog natječaja · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 21.3.2014.

15
Uporabna dozvola i izdavanje rješenja za obavljanje djelatnosti · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 20.1.2014.

16
Podaci za obračun i plaćanje naknade za zadržavanje · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 4.5.2013.

17
Obveza prodaje zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 4.5.2013.

18
Rješenjem o izvedenom stanju ne mijenja se namjena zemljišta planirana prostornim planom · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 4.5.2013.

19
Dovršenje postupaka započetih prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 4.5.2013.

20
Utvrđivanje građevne čestice i dovršenje zgrade · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 4.5.2013.

21
Obračun građevinske površine · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 3.1.2013.

22
Nedovršeno potkrovlje sa sigurnim pristupom računa se u građevinsku (bruto) površinu · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 3.1.2013.

23
Promjena namjene zgrade te mogućnost izdavanja rješenja za obavljanje djelatnosti u zgradi stambene namjene · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 4.12.2012.

24
Izračun građevinske (bruto) površine nezakonito izgrađene zgrade · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 12.11.2012.

25
Pokrov (crijep) koji nije evidentiran na DOF5 · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 6.9.2012.

26
Zgrada koja je dijelom izgrađena na površini javne namjene · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 30.8.2012.

27
Rješenje o promjeni namjene funkcionalne jedinice · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 30.8.2012.

28
Upravna pristojba u postupku izdavanja rješenja o promjeni namjene građevine · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 25.7.2012.

29
Zona mješovite namjene - servisno uslužna zona je zona unutar građevinskog područja nacionalnog parka · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 24.7.2012.

30
Određivanje granice pomorskog dobra nije uvjet za provedbu parcelacije izrađene na temelju UPU-a · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 13.7.2012.

31
Parcelacija građevinskog zemljišta po granici građevinskog područja · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 13.7.2012.

32
Utvrđivanje građevne čestice za autokamp · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 12.6.2012.

33
Izdavanja uvjerenja za uporabu funkcionalne jedinice građevine · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 8.6.2012.

34
Autokamp je građevina · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 4.6.2012.

35
Planiranje solarnih elektrana · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 4.5.2012.

36
Parcelacija zemljišta izvan granica građevinskog područja · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 25.4.2012.

37
Ciljane izmjene i dopune prostornih planova · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 5.4.2012.

38
Građenje solarnih elektrana na građevnoj čestici postojeće zgrade · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 26.3.2012.

39
40
Izdavanje uvjerenja o vremenu građenja za građevine izgrađene do 15. veljače 1968. Godine · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 22.3.2012.

41
Izrada elaborata etažnog vlasništva · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 15.3.2012.

42
Posebni uvjeti ne smiju biti u suprotnosti s prostornim planom u skladu s kojim se izdaje lokacijska dozvola · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 20.2.2012.

43
Za građenje na poluotvoreni (polu ugrađeni) način građevina treba biti prislonjena na među susjedne građevne čestice, a ne na susjednu građevinu · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 13.2.2012.

44
Smještaja zgrade na granici pomorskog dobra · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 2.2.2012.

45
Izmjena građevne čestice prilikom rekonstrukcije · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 2.2.2012.

46
Suha marina nije samo kamp-kućica i ograda · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 30.1.2012.

47
Građevinsko i poljoprivredno zemljište · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 18.1.2012.

48
Utjecaj površine otvorenog bazena na izračun koeficijenta izgrađenosti i iskorištenosti · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 5.1.2012.

49
Uputa u izreci lokacijske dozvole · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 19.12.2011.

50
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 12.12.2011.

Uključi filtre Isključi filtre
Godina
Mjesec