Poredano po:

Broj dokumenata: 87

1
Izmjena zahtjeva za donošenje rješenja o izvedenom stanju · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 27.3.2015.

2
Plaćanje komunalnog i vodnog doprinosa prilikom izdavanja građevinske dozvole · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 12.1.2015.

3
Dostava podataka potrebnih za obračun iznosa komunalnog i vodnog doprinosa · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 12.1.2015.

4
Provođenje mjera energetske učinkovitosti putem javnog natječaja · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 12.8.2014.

5
Pitanja i odgovori · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 18.4.2014.

6
Postupanje nakon stupanja na snagu Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 18.4.2014.

7
Dostava podataka o osobnom identifikacijskom broju podnositelja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 2.4.2014.

8
Ozakonjenje zgrade u infrastrukturnom koridoru · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 18.2.2014.

9
Primjena Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 18.2.2014.

10
Neusklađenost prostornih planova prilikom donošenja rješenja o izvedenom stanju · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 17.2.2014.

11
Neusklađenost prostornih planova kod donošenja rješenja o izvedenom stanju · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 17.2.2014.

12
Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 10.2.2014.

13
Odbijanje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 29.1.2014.

14
Proširenje zahtjeva za donošenje rješenja o izvedenom stanju · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 22.1.2014.

15
Ozakonjenje zgrade poljoprivredne namjene i jezera · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 21.11.2013.

16
Pripadnost naknade za zadržavanje · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 4.5.2013.

17
Potvrda geodetskog elaborata · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 4.5.2013.

18
Podaci za obračun i plaćanje naknade za zadržavanje · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 4.5.2013.

19
Obveza prodaje zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 4.5.2013.

20
Izvođenje radova na završavanju zgrade · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 4.5.2013.

21
Rješenjem o izvedenom stanju ne mijenja se namjena zemljišta planirana prostornim planom · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 4.5.2013.

22
Evidencija o rješenjima o izvedenom stanju, odbijenim zahtjevima i o naplati naknade · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 4.5.2013.

23
Dovršenje postupaka započetih prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 4.5.2013.

24
Odabir zakona prema kojem će se dovršiti postupak · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 4.5.2013.

25
Propisi prema kojima će se dovršiti postupak izračuna naknade · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 4.5.2013.

26
Tijelo nadležno za dovršenje postupka izračuna naknade · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 4.5.2013.

27
Donošenje novog rješenja o komunalnom doprinosu · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 4.5.2013.

28
Za utvrđivanje koeficijenta namjene bitna je namjena zgrade, a ne i služi li ona za obavljanje poljoprivredne djelatnosti · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 4.5.2013.

29
Račun za uplatu naknade · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 4.5.2013.

30
Nadležnost za rješavanje žalbi protiv rješenja o naknadi · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 4.5.2013.

31
Plaćanje prekršajne kazne ne zamjenjuje plaćanje naknade · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 4.5.2013.

32
Povrat sredstava od naknade · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 4.5.2013.

33
Podaci za obračun i plaćanje komunalnog i vodnog doprinosa · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 4.5.2013.

34
Odgoda plaćanja komunalnog doprinosa · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 4.5.2013.

35
Za vrijeme odgode plaćanja komunalnog doprinosa ne može se obračunati kamata · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 4.5.2013.

36
Utvrđivanje građevne čestice i dovršenje zgrade · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 4.5.2013.

37
Uporaba podataka nove katastarske izmjere u postupcima ozakonjenja zgrada · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 24.1.2013.

38
Pista u sklopu sportskog kompleksa · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 9.1.2013.

39
Objašnjenje pojma poljoprivredno gospodarstvo · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 7.1.2013.

40
Utjecaj tužbe zbog smetanja posjeda na donošenje rješenja o izvedenom stanju · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 3.1.2013.

41
Obračun građevinske površine · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 3.1.2013.

42
Tužba zbog smetanja posjeda nije od utjecaja na mogućnost donošenja rješenja · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 3.1.2013.

43
Nedovršeno potkrovlje sa sigurnim pristupom računa se u građevinsku (bruto) površinu · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 3.1.2013.

44
Ozakonjenje građevine izgrađene protivno građevinskoj dozvoli · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 28.12.2012.

45
Privremeno kulturno dobro · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 27.12.2012.

46
Broj etaža koji se može ozakoniti izvan građevinskog područja · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 19.12.2012.

47
Nepokretna kulturna dobra · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 18.12.2012.

48
Utjecaj upravnog spora na provedbu postupka prema odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 13.12.2012.

49
Ozakonjenje betonare · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 12.12.2012.

50
Utvrđivanje statusa pomoćne zgrade · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 11.12.2012.

Uključi filtre Isključi filtre
Godina
Mjesec