c S

Cjenik korištenja portala IUS-INFO

Prilikom sklapanja ugovora o zasnivanju pretplatničkog odnosa, pretplatnik plaća pristupninu u jednokratnom iznosu te svaki mjesec pretplatu za upotrebu portala IUS-INFO prema važećem cjeniku. Na temelju sklopljenog ugovora, pretplatnik će dobiti korisničko ime i lozinku za pristup portalu IUS-INFO.U slučaju registriranog korisnika portala IUS-INFO, korisničko ime i zaporku korisnik će dobiti kroz automatsku registraciju.

Pretplata

Pretplata se plaća mjesečno ili godišnje, ovisno o paketu, i uključuje:

pregled u količini koja je definirana u pretplatničkom paketu. Broj bodova znači vrijednost pregledanog dokumenta. Broje se isključivo dokumenti koji nisu javno dostupni i nalaze se u dijelu dostupnom s korisničkim imenom i lozinkom portala IUS-INFO, zbog čega su označeni svojom vrijednošću. Za preglede dokumenata i bodova preko količine uključene u pretplati, važi nadoplata po Cjeniku.

Registracija u okviru akcije

Registracija u okviru akcije je potpuno besplatna, i uključuje:

Besplatno pregledavanje propisa i sudske prakse u vrijednosti 2500 bodova. Broj bodova znači vrijednost pregledanog dokumenta. Broje se isključivo dokumenti koji nisu javno dostupni i nalaze se u dijelu dostupnom s korisničkim imenom i lozinkom portala IUS-INFO, zbog čega su označeni svojom vrijednošću. Nakon što premašite broj dokumenata i bodova preko količine uključene u okviru akcije, u tekućem mjesecu nećete biti više u mogućnosti pregledavati one dokumente koji nisu javno dostupni.

Ukoliko ste korisnik promotivne akcije koja traje dulje od mjesec dana, od prvog dana idućeg mjeseca ćete moći ponovo pregledavati dokumente koji nisu javno dostupni.

Cjenik

Portal IUS-INFO Cijena bez PDV-a
Naziv usluge
Standard*
Premium**
IUS-INFO BASIC
390,00 kn
9.480,00 kn
IUS-INFO CLASSIC
590,00 kn
13.800,00 kn
IUS-INFO PROFESSIONAL
690,00 kn
15.000,00 kn
PRISTUPNINA
200,00 kn
200,00 kn
     
KAMATE
456,00 kn
EU SADRŽAJI
1368,00 kn
OBRASCI
912,00 kn

* mjesečna pretplata

** godišnja pretplata

Pristupnina se plaća jednokratno, prilikom dodjele prvog korisničkog imena (zaporke). Za svako sljedeće naručeno korisničko ime, pristupnina se ne plaća!

Pretplatnik je dužan račun za uslugu podmiriti u roku dospijeća naznačen na samom računu, odnosno u roku 15 dana za IUS-INFO pretplatu.

Veći pretplatnici mogu naručiti više korisničkih imena pod povoljnijim uvjetima. Za sklapanje pretplate s većim brojem korisnika molimo Vas da nam se javite na broj 01 5999 918 ili adresu e-pošte prodaja@iusinfo.hr

Predajte zahtjev za Standard BASIC pretplatu.

Predajte zahtjev za Standard CLASSIC pretplatu.

Predajte zahtjev za Standard PROFESSIONAL pretplatu.

Predajte zahtjev za Premium BASIC pretplatu.

Predajte zahtjev za Premium CLASSIC pretplatu.

Predajte zahtjev za Premium PROFESSIONAL pretplatu.

 

Vrijednosti dokumenata po skupinama:

Vrsta dokumenta
bodovi
Zakoni
150
Podzakonski propisi
70
Međunarodni ugovori
100
Objave
20
Registarski zapis
30
Mišljenja i tumačenja nadležnih tijela u RH
20
Korisni obrasci
50
Stručni članci
80
Javna nabava
20
Sentence hrvatskih sudova
50
Odluke Ustavnog suda RH
20
Odluke Vrhovnog suda RH
20
Odluke Visokog prekršajnog suda RH
20
Odluke Visokog trgovačkog suda RH
20
Odluke Visokog upravnog suda u RH
20
Odluke Europskog suda za ljudska prava
20

Vrijednost boda iznosi 0,13 kn bez PDV-a.

Prijavite se ili