c S
IUS-INFO kalendar prikazuje popis zakona, podzakonskih propisa, međunarodnih ugovora i lokalnih propisa koji stupaju na snagu, mijenjaju se ili prestaju vrijediti na dan označen u kalendaru.
srp
29
če
Sve obavijesti
Zakoni od 1 do 1 (ukupno 1)
Zakon o tržištu kapitala

stupa na snagu od: 29.7.2021 - promjena

Podzakonski propisi od 1 do 17 (ukupno 17)
Pravilnik o raspremi pomorskih objekata

stupa na snagu od: 29.7.2021 - novo

Kodeks odvjetničke etike

stupa na snagu od: 29.7.2021 - promjena

Pravilnik o pomorskom peljarenju

stupa na snagu od: 29.7.2021 - promjena