Poredano po:

Broj dokumenata: 10

1
Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na kamate · službeni obrazac

Izvor: Ministarstvo financija - porezna uprava

Datum: 23.8.2010

2
Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na licence · službeni obrazac

Izvor: Ministarstvo financija - porezna uprava

Datum: 23.8.2010

4
Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (JOPPD) · službeni obrazac

Izvor: Ministarstvo financija - porezna uprava

Datum: 23.8.2010

5
RPO Prijava u registar poreznih obveznika · službeni obrazac

Izvor: Ministarstvo financija - porezna uprava

Datum: 23.8.2010

6
Evidencija o dohotku od nesamostalnog rada · službeni obrazac

Izvor: Ministarstvo financija - porezna uprava

Datum: 20.8.2010

7
Izvješće o drugom dohotku, obračunanom i uplaćenom porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja · službeni obrazac

Izvor: Ministarstvo financija - porezna uprava

Datum: 20.8.2010

8
Izvješće o isplaćenoj naknadi plaće te o osnovicama i obračunanim i uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja · službeni obrazac

Izvor: Ministarstvo financija - porezna uprava

Datum: 20.8.2010

9
Izvješće o plaći i mirovini · službeni obrazac

Izvor: Ministarstvo financija - porezna uprava

Datum: 20.8.2010

10
Izvješće o primicima od nesamostalnog rada (plaći i mirovini), porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja · službeni obrazac

Izvor: Ministarstvo financija - porezna uprava

Datum: 20.8.2010

Uključi filtre Isključi filtre
Tip obrasca