Poredano po:

Broj dokumenata: 8

2
Prijava za upis u sudski registar - upis opoziva i dodjele prokure · J.B. obrazac

Izvor: LEXPERA

Datum: 10.6.2015

3
Prijava za upis u sudski registar - likvidacija · J.B. obrazac

Izvor: LEXPERA

Datum: 9.6.2015

4
Prijava za upis u sudski registar - brisanje društva · J.B. obrazac

Izvor: LEXPERA

Datum: 8.6.2015

8
Uključi filtre Isključi filtre
Tip obrasca