Poredano po:

Broj dokumenata: 75

4
Tužba radi isplate nagrade za nalaz blaga · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.4.2021

6
Tužba radi isplate nalaznine · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.4.2021

7
Tužba radi radi uspostave prijašnjeg stanja · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.4.2021

8
Tužba radi uspostave prijašnjeg stanja međe i plaćanja rente · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.4.2021

11
13
Tužba radi utvrđenja nenamjernog suvlasnišva · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.4.2021

14
Tužba radi utvrđenja prava vlasništva pokretnine od nevlasnika · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.4.2021

15
16
Tužba radi utvrđenja stjecanja prava vlasništva na plodovima · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.4.2021

19
Vlasnička tužba predmnijevanog vlasnika · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.4.2021

20
Tužba posrednog posjednika zbog smetanja posjeda · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 17.3.2021

21
Tužba radi isključenja suvlasnika na zahtjev manjine · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 17.3.2021

22
Tužba radi isključenja suvlasnika na zahtjev većine · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 17.3.2021

23
Tužba radi isplate naknade radi održavanja zajedničke ograde · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 17.3.2021

24
Tužba radi plaćanja naknade radi uporabe tuđe nekretnine (107. ZV) · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 17.3.2021

25
Tužba radi podizanja ograde · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 17.3.2021

26
Tužba radi sprječavanja štetnih imisija · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 17.3.2021

27
Tužba radi suzdržavanja postupaka (čl. 99. st. 1. ZVDSP) · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 17.3.2021

30
Tužba radi utvrđenja prava vlasništva nakon uređenja međe · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 17.3.2021

31
Tužba radi utvrđenja stjecanja prava služnosti · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 17.3.2021

32
Tužba radi utvrđenja zajedničkog vlasništva · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 17.3.2021

33
Tužba zbog smetanja služnosti puta · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 17.3.2021

34
Tužba zbog smetanja suposjeda izvršenog po suposjedniku · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 17.3.2021

35
Tužba zbog smetanja suposjeda izvršenog po trećem · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 17.3.2021

36
Međuvlasnički ugovor · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 18.2.2021

37
Prijedlog za osnivanje nužnog prolaza · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 18.2.2021

38
Prijedlog za razvrgnuće suvlasništva · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 18.2.2021

39
Prijedlog za uređenje međe · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 18.2.2021

40
Sporazum o razvrgnuću suvlasništva pokretne stvari isplatom · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 18.2.2021

41
Sporazum o utvrđivanju suvlasničkih djelova · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 18.2.2021

42
Ugovor o upravljanju stambenom zgradom · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 18.2.2021

43
Ugovor o zasnivanju kućne služnosti · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 18.2.2021

44
Ugovor o zasnivanju podzaložnog prava na nekretnini · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 18.2.2021

45
Ugovor o zasnivanju prava plodouživanja · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 18.2.2021

46
Ugovor o zasnivanju prava stanovanja · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 18.2.2021

47
Ugovor o zasnivanju prava uporabe · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 18.2.2021

48
Ugovor o zasnivanju služnosti puta · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 18.2.2021

49
Ugovor o zasnivanju založnog prava na nekretnini · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 18.2.2021

50
Ugovor o zasnivanju založnog prava na pokretnini · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 18.2.2021

Uključi filtre Isključi filtre
Tip obrasca