Poredano po:

Broj dokumenata: 4

1
Konačni prijedlog zakona o savjetima mladih · 21.3.2014.

Područje: Ustrojstvo državne uprave i lokalne samouprave

2
Prijedlog zakona o savjetima mladih · 18.10.2013.

Područje: Ustrojstvo državne uprave i lokalne samouprave

3
Konačni prijedlog zakona o vijećima mladih · 16.2.2007.

Područje: Ustrojstvo državne uprave i lokalne samouprave

4
Prijedlog zakona o vijećima mladih · 13.10.2006.

Područje: Ustrojstvo državne uprave i lokalne samouprave

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta akta
Godina
Mjesec

Datum dokumenta