Poredano po:

Broj dokumenata: 2

1
Pravni položaj zviždača

Datum objave: 25.1.2018

Sažetak: Uređenje pravnog položaja zviždača različito je od države do države. Neke države imaju posebne zakone koji uređuju ovo područje, ali veći dio nema. Države u kojima već postoji posebno zakonodavstvo kojim se regulira zaštita zviždača su Belgija, Francuska, Norveška, Rumunjska, Nizozemska, Velika Brit...

2
Zaštita „zviždača“ – pravni izvori u hrvatskome pravnom poretku

Datum objave: 20.9.2011

Sažetak: Pravni izvori zaštite „zviždača“ u hrvatskome pravnom poretku sadržani su u normama međunarodnih ugovora koji čine dio unutarnjega pravnog poretka Republike Hrvatske (ponajprije je riječ o protukorupcijskim konvencijama), relevantnoj praksi Europskog suda za ljudska prava te u domaćoj legislativi.

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje