Poredano po:

Broj dokumenata: 3

1
Ugovor o odvjetničkim uslugama

Datum objave: 9.1.2018

Sažetak: Ugovor o odvjetničkim uslugama je specifičan ugovor koji potječe iz ugovora o nalogu, ali se od njega ujedno i razlikuje po svojem sadržaju koji je usmjeren na pružanje poslova pravne pomoći. Posebno se obrađuje sklapanje, prava i obveze ugovornih strana te prestanak ugovora o odvjetničkim uslugama.

2
Prikaz Pravilnika o web stranici odvjetnika

Datum objave: 8.5.2014

Sažetak: Počevši sa 14. lipnjem 2008. kao danom stupanja na snagu Dopune Kodeksa odvjetničke etike (NN 64/07, 72/08), kojeg je istog dana donijela Skupština Hrvatske odvjetničke komore (dalje HOK), normirano je da je odvjetnicima, zajedničkim odvjetničkim uredima i odvjetničkim društvima dopušteno imati web ...

3
Pravo na besplatnu pravnu pomoć u hrvatskom pravnom sustavu kao pretpostavka za ostvarenje prava na pravičan postupak - 1. dio

Datum objave: 26.4.2012

Sažetak: Moderni pravni sustavi brojnih demokratskih država kontinuirano se zalažu za promoviranje i učinkovitu zaštitu temeljnih ljudskih prava koja predstavljaju osnovu i okvir svakog pravnog sustava. Njihov značaj, kao i njihovo dosadašnje učestalo kršenje, dalo je posebnu važnost pitanju učinkovite zašti...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje