Poredano po:

Broj dokumenata: 3

1
Izazovi čuvanja poslovne tajne u (pred)stečajnom postupku

Datum objave: 22.11.2022

Sažetak: U RH se u posljednje vrijeme poduzimaju sustavne aktivnosti radi unaprjeđenja stečajnog postupka u cijelosti, pa tako i u dijelu koji se odnosi na afirmaciju načela transparentnosti. Ipak, i zadnja Novela Stečajnog zakona iz 2022. načelo transparentnosti izričito ne proklamira, iako se ono susreće u...

2
Siva zona drugostupanjskog postupka: Je li uloga suca evidencije sudske prakse i mehanizam obvezujućih pravnih shvaćanja u skladu sa zahtjevom neovisnosti i samostalnosti sudaca propisanim pravom Europske unije?

Datum objave: 13.12.2021

Sažetak: Pred Sudom Europske unije upućen je zahtjev za prethodnu odluku u kojemu se ispituje je li hrvatski drugostupanjski postupak u skladu s pravom Unije. Prvo pitanje koje se u tom kontekstu pojavljuje odnosi se na ulogu suca za praćenje sudske prakse, tzv. suca evidencije, i ovlast koju taj sudac ima u...

3
Iskustva u primjeni pravila o izboru stečajnoga upravitelja metodom slučajnog odabira

Datum objave: 2.5.2017

Sažetak: Novi Stečajni zakon (Narodne novine br. 71/15, dalje u tekstu: SZ) uveo je i pravilo da se izbor stečajnoga upravitelja u stečajnom postupku obavlja metodom slučajnoga odabira s liste A stečajnih upravitelja za područje nadležnoga suda. Budući da je takav način izbora stečajnih upravitelja doveo do ...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje