Poredano po:

Broj dokumenata: 5

1
Lažna uzbuna i lažne vijesti

Datum objave: 14.4.2020

Sažetak: Javni red široko je područje i predmet interesa zaštite različitih pravnih dobara od strane prekršajnog i kaznenog prava. Počesto se tom segmentu ne posvećuje posebna pažnja u pravničkim stručnim i znanstvenim krugovima 1 . Specifične okolnosti u državi i društvu otvaraju nove mogućnosti za protupra...

2
Obilježja kaznenog djela nedozvoljene trgovine i praktični pojavni oblici nezakonitog trgovanja duhanom

Datum objave: 5.12.2019

Sažetak: Prilikom donošenja važećeg Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.; dalje u tekstu: KZ) inkriminacija nedozvoljene trgovine iz čl. 264. st. 1. KZ predstavljala je neizmijenjen čl. 297. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97., 27/98. - isprava...

3
Šumska krađa - privilegirano, kvalificirano ili „obično“ kazneno djelo krađe

Datum objave: 19.7.2016

Sažetak: Postanak ili opstanak pojedinog kaznenog djela valja vezati uz trenutak u kojem živimo. Pojedine inkriminacije nikada se ne pojavljuju u kaznenoj ili pravosudnoj praksi, dok druge, koje nisu normirane kao kaznena djela, upravo zbog specifičnih obilježja pojedinog trenutka u životu, zaslužuju, da ne ...

4
Nadriliječništvo u kontekstu načela primjene blažeg zakona

Datum objave: 28.6.2016

Sažetak: Alternativna medicina i znanosti nepojmljivi načini tretiranja različiti stanja i bolesti kod građana zauzimaju značajno mjesto u našoj svakodnevici. S druge strane, kazneno sankcioniranje nadriliječništva je, još uvijek, prije iznimka nego pravilo. Razlozi su različiti, a i sudska praksa varira, no...

5
Modaliteti ostvarivanja zakonskih obilježja kaznenog djela obijesne vožnje

Datum objave: 20.6.2014

Sažetak: Promet i situacije u prometu sastavni su dio naše svakodnevice, pri čemu se pretežita većina sudionika ponaša ili barem trudi ponašati u skladu s pravilima, bilo općim, bilo posebnim. Preostali iz nehaja, namjerno ili iz obijesti krše utvrđena i jasno propisana pravila, ugrožavajući ili povrjeđujući...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje