Poredano po:

Broj dokumenata: 1

1
Pojam površine na kojoj se odvija promet u kontekstu obveznog osiguranja u prometu

Datum objave: 9.7.2019

Sažetak: Zakon o obveznim osiguranjima u prometu obvezuje vlasnike motornih vozila u prometu na obvezno osiguranje od odgovornosti zbog moguće počinjenih šteta uporabom vozila, a ugovorom o osiguranju pokrivene su štete nastale od vozila koja se kreću javnim cestama i ostalim površinama na kojima se odvija p...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje