Poredano po:
Povratak na Zakon o izvlaštenju

Broj dokumenata: 7

1
Naknada za nekretnine na kojima je izgrađena cesta prije donošenja Zakona o cestama

Datum objave: 17.7.2014

Sažetak: Donošenjem Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/2011), određene su i granice njegove primjene pa se njime uređuje pravni status javnih cesta i nerazvrstanih cesta, način korištenja javnih cesta i nerazvrstanih cesta, razvrstavanje javnih cesta, planiranje građenja i održavanja javnih cesta, uprav...

2
O (ne)nadležnosti suda i upravnog tijela

Datum objave: 23.4.2014

Sažetak: Pomorsko dobro na prostorima Republike Hrvatske izaziva niz prijepora već najmanje dvadesetak godina. Jedan od problema zasigurno je i postupak određivanja granice pomorskog dobra, njegova evidencija u katastar i zemljišnu knjigu kao i izvlaštenje vlasništva nad nekretninama ili dijelovima nekretnin...

3
Naknada za izvlaštenu nekretninu prema Prijedlogu Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade

Datum objave: 20.3.2014

Sažetak: Na 12. sjednici Hrvatskog sabora 31. siječnja 2014. prihvaćen je Prijedlog Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade. Svrha ovog članka je dati prikaz sadašnjeg stanja i novina u odnosu na određivanje naknade za izvlaštene nekretnine koje su predložene u navedenom Prijedlogu.

4
Je li nužna izmjena modela postupka izvlaštenja?

Datum objave: 19.3.2013

Sažetak: U posljednje vrijeme razvila se živa javna rasprava o prijedlogu Zakona o strateškim investicijama, posebice o tome vrši li se tim zakonskim prijedlogom privatizacija javnih dobara (šume, obale, poljoprivredno zemljište, rudnog bogatstvo i dr.) bez valjanog nadzora za to nadležnih institucija i javn...

5
Status nerazvrstanih cesta prema novom Zakonu o cestama

Datum objave: 22.3.2012

Sažetak: Odredbe o nerazvrstanim cestama do donošenja novog Zakona o cestama (NN 84/11, stupio na snagu 28. srpnja 2011.), nalazimo u Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04,110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i to u dijelu njihovog održavanja, Zakonu o sigurnosti prometa na...

6
Zatezne kamate na naknadu za izvlaštene nekretnine

Datum objave: 22.11.2011

Sažetak: U upravnoj praksi relativno su česti slučajevi donošenja rješenja o izvlaštenju u kojima se mora odlučiti i o naknadi za izvlaštene nekretnine. Pri tome tijek zateznih kamata započinje s danom donošenja rješenja. O razlozima za takvo zakonsko i praktično rješenje, bit će više riječi u ovome članku.

7
Izvanknjižno vlasništvo – stjecanje i zaštita

Datum objave: 1.6.2001

Sažetak: Rad obrađuje načine stjecanja knjižnog i izvanknjižnog vlasništva te specifičnosti koje su uz njih vezane. Autor ukazuje i na pravni značaj uknjižbe na vlasništvo pri čemu se ističu njezine dvije različite pravne funkcije koje zavise od načina stjecanja vlasništva. U dijelu članka koji se bavi zašti...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje