Poredano po:

Broj dokumenata: 11

1
Izbori povjerenika radnika za zaštitu na radu

Datum objave: 14.9.2018

Sažetak: U članku se obrađuje postupak izbora povjerenika radnika za zaštitu na radu te daje odgovor na pitanje je li i dalje moguće imenovanje povjerenika radnika za zaštitu na radu, kako odrediti broj povjerenika radnika za zaštitu na radu te kako ih zaštititi. Uz detaljan opis postupka izbora predloženi s...

2
Sudska zaštita prava iz radnog odnosa povrijeđenih mobingom - 2. dio

Datum objave: 31.7.2014

Sažetak: Prethodno je ukazano na najveću dilemu u ostvarivanju sudske zaštite kada je u pitanju mobing. O razrješenju ove dileme ovisi pretežni dio tijeka postupka pred sudovima. Ako se zauzme stav da je i mobing uznemiravanje odnosno diskriminacija, tada radniku pripadaju sva prava koja su propisana za sluč...

3
Komentar Zakona o zaštiti na radu

Datum objave: 19.6.2014

Sažetak: Novi Zakon o zaštiti na radu donosi vrlo malo promjena jer je i stari Zakon uglavnom već bio usklađen s Europskim zakonodavstvom iz područja zaštite na radu. U članku je dan osvrt na glavne dijelove Zakona s naglaskom na one dijelove koji su dopunjeni u odnosu na „stari“ Zakon. Posebno su obrađeni s...

4
Biranje povjerenika zaštite na radu

Datum objave: 17.6.2014

Sažetak: Člankom 96. stavkom 3. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine, br. 66/2011) bilo je propisano da povjerenika zaposlenika za zaštitu na radu zaposlenici biraju ili imenuju na vrijeme na koje je sklopljen kolektivni ugovor i ista osoba može biti ponovno izabra...

5
Novčane tražbine u radnim odnosima i njihovo oporezivanje - 2. dio

Datum objave: 28.6.2013

Sažetak: Kada se radi o izvansudskoj nagodbi prema kojoj se poslodavac bivšim zaposlenicima obvezuje isplatiti određeni iznos naknade na ime obeštećenja za povlačenje tužbe i odricanje od tužbenog zahtjeva, a vezano za sudske sporove koje su pokrenuli radi neisplaćene naknade za prekovremeni rad, ostvaren za...

6
Odgovornost poslodavca za štetu iz radnog odnosa i pretpostavke za oslobođenje od odgovornosti prema izmijenjenom Zakonu o zaštiti na radu – 2. dio

Datum objave: 10.3.2011

Sažetak: Zakon o zaštiti na radu svoju svrhu ima u sprječavanju ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u svezi s radom te zaštiti radnog okoliša. Zakon određuje subjekte, njihova prava, obveze i odgovornosti glede provedbe zaštite na radu, kao i sustav pravila zaštite na radu čijom se primje...

7
Odgovornost poslodavca za štetu iz radnog odnosa i pretpostavke za oslobođenje od odgovornosti prema izmijenjenom Zakonu o zaštiti na radu – 1. dio

Datum objave: 15.2.2011

Sažetak: Od 8. srpnja 2009. u primjeni je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu koji normativno drukčije uređuje odgovornost poslodavca za štetu iz radnog odnosa i pretpostavke za oslobođenje odgovornosti.

8
Opravdani i neopravdani razlozi izvanrednog otkazivanja ugovora o radu prema aktualnom Zakonu o radu i sudskoj praksi

Datum objave: 9.12.2010

Sažetak: Na početku treba spomenuti kako niti novi Zakon o radu nije odredio što se zapravo kod izvanrednog otkazivanja ugovora o radu smatra osobito teškom povredom obveze iz radnog odnosa, a nije naveo niti kriterije ili primjere po kojima bi se takva povreda određivala.

9
Alkoholiziranost radnika kao razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu

Datum objave: 18.1.2010

Sažetak: U Republici Hrvatskoj radni odnosi uređeni su kroz više pravnih izvora. Najširi izvor prava u vezi s radom i radnim odnosima jest Zakon o radu (NN 149/09, u nastavku:ZR). Zakon o radu, koji je donesen 2009. godine, i usklađen sa smjernicama i direktivama Europske unije, uređuje radne odnose u gospod...

10
Zapošljavanje (ne)pušača

Datum objave: 11.11.2009

Sažetak: Smije li nepušenje biti istaknuto kao zapreka za zapošljavanje u oglasima poslodavaca? Smiju li poslodavci kandidatima za zapošljavanje postaviti pitanje o tome jesu li pušači? U radu su analizirani argumenti protiv (ne)pušenja kao kriterija za zapošljavanje, kao i teze koje idu u prilog određivanju...

11
Imenovanje koordinatora za zaštitu na radu

Datum objave: 28.8.2009

Sažetak: Dana 29. kolovoza 2009. na snagu stupa Pravilnik koji propisuje uvjete stručne spreme i radnog iskustva za polaganje stručnog ispita, te program, sadržaj i način polaganja ispita za koordinatora za zaštitu na radu. Sukladno članku 93. stavku 5. Zakona o zaštiti na radu, investitor za poslove u ...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje