Poredano po:

Broj dokumenata: 15

1
Ususret Zakonu o upravljanju i održavanju stambenih zgrada

Datum objave: 17.9.2019

Sažetak: Danas najveći broj država članica EU-a ima zadovoljavajuće uređenu problematiku stanovanja. U nekima je pravo na stanovanje ustavna kategorija (exempli causa, Belgija, Slovenija, Španjolska, Grčka, Portugal, Švedska) ili je regulirano odgovarajućim zakonima (exempli causa, Francuska, Danska, Velika ...

2
Zakup i kupoprodaja poslovnog prostora – novi pravni režim

Datum objave: 26.3.2019

Sažetak: Hrvatski sabor je na sjednici 3. prosinca 2018. donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora, koji je objavljen u Narodnim novinama, br. 112/18. (U nastavku teksta: Novela Zakona), a stupio je na snagu 22.12.2018. Izmjenama i dopunama Zakona riješene su uočene...

3
Odgovornost Republike Hrvatske za ograničenje prava vlasništva nametnuto Zakonom o najmu stanova

Datum objave: 19.6.2018

Sažetak: U radu se analizira odgovornost Republike Hrvatske za prekomjerno ograničenje prava vlasništva koje je nametnuto vlasnicima stanova u kojima se nalaze zaštićeni najmoprimci sukladno Zakonu o najmu stanova, nakon donošenja odluke Europskog suda za ljudska prava u predmetu Statileo protiv Republike Hr...

4
Koja je svrha odredbe članka 84.a Zakona o zemljišnim knjigama?

Datum objave: 9.6.2016

Sažetak: Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama (Narodne novine br. 55/13 i 60/13 - ispr.) u tekst toga zakona dodan je novi članak 84.a kojim je propisana nova zabilježba kao knjižni upis. Riječ je o zabilježbi pokretanja postupka pred sudom ili upravnim tijelom, koju će zemljišnoknjižn...

5
Pouzdanost kriterija za pokretanje stečajnog postupka

Datum objave: 2.6.2016

Sažetak: Kao ključnu novinu prvog modernog hrvatskog Stečajnog zakona iz 1996. možemo istaknuti pouzdanost kriterija na temelju kojih se odlučuje o otvaranju stečajnog postupka na prijedlog vjerovnika. Vjerovnik pokreće stečaj ako potraživanje od dužnika ne može naplatiti uz dokaze da je dužnik insolventan.

6
Odluka Vlade o kriterijima za davanje zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u postupku denacionalizacije

Datum objave: 25.9.2014

Sažetak: Od stupanja na snagu novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 39/13) postojale su neizvjesnosti u postupcima za povrat ili naknadu oduzetog poljoprivrednog zemljišta koji se vode prema Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Narodne ...

7
Optantska imovina u upravnoj i sudskoj praksi

Datum objave: 17.10.2013

Sažetak: Pitanje nastanka i naknađivanja tzv. optantske imovne može biti predmetom različitih upravnih i sudskih postupaka. Tako taj pravni institut koji postoji od 1947. godine i nadalje izaziva prijepore i nedoumice.

8
Spadaju li u imovinu oduzetog poduzeća u postupku denacionalizacije i dionice drugih društava?

Datum objave: 25.4.2013

Sažetak: Članak 45. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine uređuje jedno od najspornijih područja na koje se odnosi Zakon o naknadi, a to je naknada za oduzeta poduzeća bivšim udjelničarima, osnivačima odnosno dioničarima (tzv. "vlasnicima"). Stavkom 1. postavljen...

9
Pravna mogućnost nacionalizacije nekretnina stranaca prema ranijim propisima

Datum objave: 16.11.2012

Sažetak: Predmet razmatranja u ovome članku jest mogućnost primjene članka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalizaciji privatnih privrednih poduzeća ("Sl. list FNRJ" broj 35/48., u daljnjem tekstu: ZID Zakon o nacionalizaciji) na nekretnine koje su do 1990. bile u vlasništvu stranaca na teritor...

10
Novine u praksi povrata i naknade oduzetog poljoprivrednog zemljišta u postupcima denacionalizacije

Datum objave: 3.7.2012

Sažetak: U odnosu na prava koja za vlasnike poljoprivrednog zemljišta proizlaze iz članka 20. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ("Narodne novine" broj 92/96, 39/99 i 42/99 - ispravak, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02 - ispravak, u nas...

11
Jedinice lokalne samouprave i davanje u zakup poslovnih prostora koji su u postupku povrata

Datum objave: 28.12.2011

Sažetak: Iako je od donošenja Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ("Narodne novine", broj 92/96, u daljnjem tekstu: Zakon o naknadi), proteklo gotovo 14 godina, u praksi je nadalje ostalo neriješeno pitanje upravljanja odnosno davanja u zakup poslovnih prostora...

12
Povrat oduzetog poljoprivrednog zemljišta općenito i posebice na području poluotoka Prevlake

Datum objave: 1.2.2011

Sažetak: Člankom 20. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Narodne novine, broj 92/1996, 92/1999, 39/1999, 42/1999, 43/2000, 131/2000, 27/2001, 34/2001, 65/2001, 118/2001, 80/2002, 81/2002, u nastavku: Zakon o naknadi), propisano je da se prijašnjem vlasniku vra...

13
Naknada za oduzeta poduzeća primjenom Pravilnika o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetih poduzeća

Datum objave: 20.10.2010

Sažetak: Zakonodavac je u Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ("Narodne novine", broj 92/96, 39/99, 80/02 i 81/02, u nastavku: Zakon o naknadi) bitno suzio pojam poduzeća (ili, što bi bilo točnije, imovine odnosno kapitala poduzeća) na vrijednost oduzetih nekre...

14
Otkup nacionaliziranih stanova 1998. godine i položaj prijašnjih vlasnika tih stanova

Datum objave: 5.3.2010

Sažetak: U svojoj nedavnoj odluci broj: U-III-3194/2009 od 11. veljače 2010. godine, Ustavni sud je razmatrao pitanje mogućnosti otkupa nacionaliziranih stanova 1998., u vrijeme kada Fond za naknadu oduzete imovine još nije započeo s radom, te pravne valjanosti takvih ugovora o prodaji nacionaliziranih stano...

15
Povrat građevinskog zemljišta u slučaju da je istim općina raspolagala nakon stupanja na snagu Zakona o naknadi

Datum objave: 15.1.2010

Sažetak: U praksi primjene odredbi članka 16. i 17. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (u nastavku: Zakon o naknadi) nedavno su se pojavile dileme kako rješavati slučajeve u kojima su jedinice lokalne samouprave (grad ili općina) nakon donošenja Zakona o nakna...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje