Poredano po:

Broj dokumenata: 4

1
Dobrovoljni mirovinski fondovi i dobrovoljna mirovinska društva – prikaz normativnog okvira trećeg mirovinskog stupa – 2. dio

Datum objave: 21.8.2012

Sažetak: Imovinu fonda društvo koje njime upravlja mora ulagati sa svrhom povećanja ukupnog prinosa, a u korist članova i uz uvažavanje sljedećih načela: - sigurnosti ulaganja imovine mirovinskog fonda, - raznolikosti ulaganja (disperzija ulagačkog rizika), - skrbi i lojalnosti prema članovima i imovini član...

2
Dobrovoljni mirovinski fondovi i dobrovoljna mirovinska društva – prikaz normativnog okvira trećeg mirovinskog stupa – 1. dio

Datum objave: 26.6.2012

Sažetak: Treći stup mirovinskog sustava nastao je kao pokušaj prevladavanja krize mirovinskog sustava temeljenog na generacijskoj solidarnosti. Porastom štednje u dobrovoljnim mirovinskim fondovima treći mirovinski stup polako uz sebe veže sve veća investicijska sredstva, a sami dobrovoljni mirovinski fondov...

3
Ostvarivanje mirovinskih prava iz drugog mirovinskog stupa

Datum objave: 5.2.2010

Sažetak: Drugi obvezni mirovinski stup temelji se, kako je već poznato, na individualnoj kapitaliziranoj štednji i u regulativnom smislu bio je predviđen već u odredbama članka 1., te članaka 83.-85. Zakona o mirovinskom osiguranju (u nastavku: ZOMO) koji je stupio na snagu 01.01.1999.

4
Dodatno strukovno mirovinsko osiguranje – počeci razvoja u Republici Hrvatskoj (s osvrtom na EU)

Datum objave: 22.10.2009

Sažetak: Pod strukovnim mirovinskim osiguranjem u suvremenom smislu, podrazumijeva se takvo mirovinsko osiguranje kojim se skupini zaposlenih kod jednoga poslodavca, skupini zaposlenih određene gospodarske grane ili sektora, odnosno pripadnicima sindikata ili sindikalne udruge, odnosno članovima udruženja i ...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje