Poredano po:

Broj dokumenata: 8

1
Najvažnije značajke elektroničke javne nabave u praksi naručitelja i ponuditelja

Datum objave: 5.5.2016

Sažetak: Elektronička nabava je sustav javne nabave koji se temelji na primjeni elektroničkih sredstava komunikacije u postupcima javne nabave i uključuje uvođenje elektroničkih alata kao potpore različitim fazama procesa javne nabave, usklađen sa Zakonom o javnoj nabavi i integriran unutar Elektroničkog ogl...

2
Ovrha na novčanoj tražbini ovršenika u 2016. godini

Datum objave: 10.3.2016

Sažetak: Ovršni zakon (Narodne novine br. 112/12 i 93/14) uređuje pitanja ovrhe radi naplate novčane tražbine kao i pitanja ovrhe na novčanoj tražbini ovršenika, ali samu provedbu ovrhe na računu ovršenika u značajnijoj mjeri uređuje Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine br. 91/10 i 1...

3
Ozljede na radu u sustavu odgojno-obrazovnih ustanova

Datum objave: 7.1.2015

Sažetak: Člankom 1. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14, 118/14 i 154/14 ) (u daljnjem tekstu: ZZNR) propisana je obveza sustavnog unapređivanja sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i osoba na radu, radi sprječavanja ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti u vezi s radom. Z...

4
Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja - obrazac JOPPD

Datum objave: 5.12.2013

Sažetak: JOPPD je kratica za novi obrazac - Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja na određeni dan. Prema Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 79/13), obrazac JOPPD - Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu ...

5
O cost-benefit analizi projekta eSpis odnosno njezinom izostanku

Datum objave: 5.11.2013

Sažetak: Svaki skupi i dalekosežni javni projekt zahtijeva temeljitu pripremu, jasno definiranje ciljeva, metoda, sredstava i rokova te sveobuhvatnu analizu koristi i troškova. Uvođenje jedinstvenog informatičkog sustava za upravljanje sudskim predmetima (eSpis) zasigurno je jedan takav javni projekt, međuti...

6
Javni bilježnici kao obveznici fiskalizacije

Datum objave: 23.4.2013

Sažetak: Danas, u vremenima europske i svjetske ekonomske krize, možda je više no ikada aktualna tematika o potrebi i obvezi plaćanja poreza, kako fizičkih tako i pravnih osoba, pa je upravo uvođenjem sustava fiskalizacije učinjen korak naprijed u nastojanjima oko suzbijanja njegove utaje. Ako ova mjera zais...

7
Obveza podnošenja poreznih prijava i drugih podataka potrebnih za oporezivanje elektroničkim putem za porezne obveznike koji su razvrstani u srednje ili velike poduzetnike od 1. siječnja 2012.

Datum objave: 8.12.2011

Sažetak: Brz razvoj modernih tehnologija zahtijeva od tijela državne uprave da uspostave e-poslovanje s građanima i poslovnim subjektima. Upotreba suvremenih informacijskih sustava uvelike olakšava razmjenu informacija između poslovnih korisnika. Razvoj ovih sustava išao je sukladno razvoju informatičke tehn...

8
Elektronički porezni nadzor

Datum objave: 17.2.2011

Sažetak: Cjelokupno postindustrijsko društvo, kako u razvijenom svijetu, tako i u zemljama u razvoju, transformira se u informacijsko društvo zasnovano na e-poslovanju i elektroničkim komunikacijama u privatnome i javnom sektoru te u osobnom životu. Trenutačno je razvoj informacijskog društva u različitim dr...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje