Poredano po:

Broj dokumenata: 5

1
Izborni sustav za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, uz poseban osvrt na preferencijsko glasovanje

Datum objave: 3.11.2015

Sažetak: U protekla dva desetljeća izborni sustav za izbor članova najvišega predstavničkog tijela u Republici Hrvatskoj obilježen je učestalim, ali i korjenitim promjenama kojima su primijenjeni svi temeljni modeli izbornih sustava 1 . Naime, od prvih višestranačkih izbora, koji su održani 1990. godine, par...

2
Općenito o novinama vezanim uz buduće lokalne izbore kao i novinama vezanim uz budući sustav lokalne samouprave

Datum objave: 29.1.2013

Sažetak: Do donošenja Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine br. 144/12, u nastavku: ZLI), izbori za tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj bili su uređeni različitim zakonima.

3
Izbor zastupnika u Hrvatski sabor - 2. dio

Datum objave: 1.12.2011

Sažetak: Iako je u prvom desetljeću hrvatske izborne povijesti izborni sustav za izbor zastupnika u Hrvatski sabor obilježen korjenitim promjenama kojima su primijenjeni svi temeljni modeli izbornih sustava (1990. većinski, 1992. kombinirani sustav s jednakim omjerom (50:50%) relativne većine i razmjernog pr...

4
Načela općeg upravnog postupka i upravnog spora

Datum objave: 25.8.2011

Sažetak: Pravni značaj procesnih načela znatno nadilazi puku deklaraciju. To vrijedi i za načela upravnog postupka i upravnog spora. Znatan dio odredbi Zakona o općem upravnom postupku i novog Zakona o upravnim sporovima po svojoj su pravnoj prirodi razrada jednog ili više načela upravnog postupka/spora. U r...

5
Planiranje prijma pripadnika nacionalnih manjina u upravna tijela lokalnih jedinica – moguće formule

Datum objave: 10.2.2011

Sažetak: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su dužne osigurati zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u svojim upravnim tijelima, u okviru planiranja prijma u službu trebaju, među ostalim, utvrditi popunjenost radnih mjesta pripadnicima nacionalnih manjina te slijedom toga planira...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje