Poredano po:

Broj dokumenata: 7

1
Primopredaja izvršnih ovlasti u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Datum objave: 30.3.2021

Sažetak: Ususret lokalnim izborima koji će se održati treće nedjelje u svibnju, tj. 16. svibnja 2021. godine, na kojima će se birati predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku teksta: jedinica) i općinski načelnici, gradonačelnici i župani (u nastavku teksta: izvršni...

2
Članovi uprava, nadzornih i upravnih odbora trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za RH

Datum objave: 6.12.2016

Sažetak: Jedna od aktualnijih tema na našoj političkoj sceni trenutno je način odabira i imenovanja upravljačke strukture trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za RH. To posebice iz razloga jer je Vlada RH nedavno izmijenila Uredbu o kriterijima za provedbu postupaka od...

3
Imenovanje i razrješenje predstavnika jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u skupštinu trgovačkog društva, kojeg je jedinica (su)osnivač

Datum objave: 11.6.2013

Sažetak: Pitanje Skupštine trgovačkog društva kojeg je jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave (u nastavku teksta: jedinica) (su)osnivač, do donošenja posljednje novele Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u nastavku teksta: ZLPS), problematizirano je u nekim jedinicama z...

4
Tri načina reguliranja prava lokalnih dužnosnika iz radnog odnosa

Datum objave: 5.10.2010

Sažetak: Prava profesionalnih općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika iz radnog odnosa fragmentarno su uređena nizom posebnih zakona. U dijelu koji nije uređen zakonom, navedena prava mogu biti uređena odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) sa...

5
Utjecaj donošenja Zakona o službenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi na status pročelnika

Datum objave: 1.10.2008

Sažetak: Status pročelnika upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku teksta: jedinice samouprave) uređen je prije svega sljedećim propisima:

6
Načini prestanka obavljanja pročelničke dužnosti

Datum objave: 1.6.2008

Sažetak: U članku 53a. stavku 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 33/01, 60/01 – vjerod. tumačenje, 129/05 i 109/07 - u nastavku teksta: ZOLAPS) propisano je da upravnim tijelima u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku teksta: jedinice samoupr...

7
Ograničenja mogućnosti kadrovskih promjena u lokalnim i područnim (regionalnim) upravnim tijelima

Datum objave: 1.2.2007

Sažetak: Među novostima koje sadrži novela Zakona o postupku primopredaje vlasti (Nar. nov., br. 94/04, 17/07 - u nastavku teksta: ZPPV), nalaze se i ograničenja mogućnosti kadrovskih promjena u upravnim tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje