Poredano po:

Broj dokumenata: 5

1
Uknjižba prava vlasništva u korist jedinica lokalne samouprave u zemljišnim knjigama

Datum objave: 13.7.2017

Sažetak: Prema članku 1. Zakona o zemljišnim knjigama (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13 i 60/13, u nastavku: ZZK) o pravnom stanju nekretnina na području Republike Hrvatske, mjerodavnom za pravni promet, vode se zemljišne knjige (gruntovnica), ako za nek...

2
Suglasnost ministra pravosuđa na stjecanje prava vlasništva stranih osoba na temelju zakona

Datum objave: 1.12.2016

Sažetak: Odredbe Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (u nastavku: ZV) primjenjuju se i na strane fizičke i pravne osobe. Određeni izuzeci od primjene tog zakona mogu postojati ako je to propisano drugim zakonom ili međunarodnim ugovorima. Opće odredbe o stjecanju vlasništva stranaca ne dovode do ne...

3
Šumska krađa - privilegirano, kvalificirano ili „obično“ kazneno djelo krađe

Datum objave: 19.7.2016

Sažetak: Postanak ili opstanak pojedinog kaznenog djela valja vezati uz trenutak u kojem živimo. Pojedine inkriminacije nikada se ne pojavljuju u kaznenoj ili pravosudnoj praksi, dok druge, koje nisu normirane kao kaznena djela, upravo zbog specifičnih obilježja pojedinog trenutka u životu, zaslužuju, da ne ...

4
Stjecanje prava vlasništva stranaca na nekretninama na temelju zakona

Datum objave: 15.10.2015

Sažetak: Odredbe Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (u nastavku: ZV) primjenjuju se i na strane fizičke i pravne osobe. Određeni izuzeci od primjene tog zakona mogu postojati ako je to propisano drugim zakonom ili međunarodnim ugovorima. Opće odredbe o stjecanju vlasništva stranaca ne dovode u odr...

5
Gradnja na poljoprivrednom zemljištu uz registraciju obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva

Datum objave: 5.3.2013

Sažetak: S obzirom na položaj i prirodna bogatstva kojima raspolaže, Republika Hrvatska je zemlja u kojoj poljoprivreda predstavlja iznimno značajnu djelatnost budući da se radi o grani kojom se ljudi bave od davnina.

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje