Poredano po:

Broj dokumenata: 12

1
Sloboda uređivanja obveznih odnosa i obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti

Datum objave: 12.8.2021

Sažetak: Način na koji načelo slobode uređivanja obveznih odnosa svoj odraz nalazi u najmasovnijem pravnom poslu u osiguranju - u ugovoru o osiguranju od automobilske odgovornosti 5 , predmet je obrade ovog rada.

2
Električni romobil u bespućima zakonske norme

Datum objave: 15.10.2019

Sažetak: Usporedno s tehnološkim napretkom i općenitim ubrzanjem životnog ritma u novome dobu, svakodnevno se susrećemo s potrebom mijenjanja i/ili dopunjavanja aktualnih zakonskih propisa kako bi rješenja pravnih situacija koja su nova i nepoznata, bila na primjeren način usklađena s vremenom u kojem živimo...

3
Pojam površine na kojoj se odvija promet u kontekstu obveznog osiguranja u prometu

Datum objave: 9.7.2019

Sažetak: Zakon o obveznim osiguranjima u prometu obvezuje vlasnike motornih vozila u prometu na obvezno osiguranje od odgovornosti zbog moguće počinjenih šteta uporabom vozila, a ugovorom o osiguranju pokrivene su štete nastale od vozila koja se kreću javnim cestama i ostalim površinama na kojima se odvija p...

4
Solidarnost u obveznopravnom i procesnopravnom smislu

Datum objave: 20.5.2019

Sažetak: Za razliku od djeljive i nedjeljive obveze, solidarna obveza može postojati samo ako barem na jednoj strani obveznog odnosa (vjerovničkoj ili dužničkoj) postoje dva ili više subjekata. Solidarna obveza stoga je uvijek pluralistička obveza. Dakle, množina pravnih subjekata i njihova solidarnost može ...

5
Mogućnost kvantitativnog ograničenja naknade neimovinske štete kod osiguranja od automobilske odgovornosti

Datum objave: 8.11.2018

Sažetak: Neimovinska šteta je pojava suvremenog prava iz razloga što je u svojim začecima opći pojam štete u pravnom smislu zahvaćao samo predmete imovinske vrijednosti. No, prvenstveno, s razvojem nauka o pravu osobnosti i neimovinska šteta postala je jedan od neizostavnih sastojaka općeg pojma štete u prav...

6
Pojam „uporaba vozila“ u osiguranju od automobilske odgovornosti - nova praksa Suda EU

Datum objave: 25.7.2018

Sažetak: Sigurnosti prometa na cestama, kao kvalitativno obilježje odnosa koji izražavaju stupanj zaštićenosti njegovih sudionika, u sebi obuhvaća ne samo sigurnost bez štetnih posljedica, već i sigurnost u smislu da, ako nastupe štetne posljedice, one će biti adekvatno i naknađene, gdje je uloga „vodećeg dr...

7
Kumulacija zahtjeva za naknadu štete i osigurnine iz ugovora o osiguranju od posljedica nesretnog slučaja - osvrt kroz sudsku praksu

Datum objave: 10.10.2017

Sažetak: Isplata osigurnine iz ugovora o osiguranju od posljedica nesretnog slučaja nema odštetni karakter te se po pravilu može kumulirati sa zahtjevom naknade štete prema osobi odgovornoj za nastanak osiguranog slučaja. U sudskoj praksi nailazimo na odluke u kojima se ugovor o osiguranju od posljedica nesr...

8
Kumuliranje naknade za štetu i osigurnine

Datum objave: 31.1.2017

Sažetak: Tko drugome prouzroči štetu, dužan je naknaditi je ... (čl. 1045. Zakona o obveznim odnosima - u nastavku ZOO, NN br. 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15), opća je odredba obveznog prava kojom se uređuje institut odgovornosti za štetu. Osnovom te odredbe oštećena strana stječe prema odgovornoj osobi zahtje...

9
Lančani sudar

Datum objave: 6.10.2016

Sažetak: O masovnim prometnim nesrećama motornih vozila, tzv. lančanim sudarima, kao specifičnom riziku cestovnog prometa, ne može se govoriti bez zadiranja u ukupnu politiku društva. U takvom funkcionalnom odnosu politika društva - prometna politika, prometna politika definira se kao skup mjera koje poduzim...

10
EU direktive o obveznom osiguranju od građanske odgovornosti za štete od motornih vozila u praksi Suda EU

Datum objave: 14.1.2016

Sažetak: U radu se autorica bavi problematikom europskog prava osiguranja od građanskopravne odgovornosti za štetu od motornih vozila s posebnim osvrtom na probleme koje ono stvara na polju nacionalnog prava osiguranja.

11
Subrogacija i regres u osiguranju

Datum objave: 17.11.2015

Sažetak: Instituti subrogacije i regresa u osiguranju ubrajaju se u posebno značajne institute imovinskog prava osiguranja, jer se njihovim posredstvom štite određena specifična načela koja vrijede u imovinskim osiguranjima. U ta načela svakako spadaju odštetno načelo, prema kojem osigurnina ne može biti već...

12
Odgovornost za automobilske štete

Datum objave: 22.10.2015

Sažetak: Pravila o automobilskoj odgovornosti za štetu izravno utječu na obveze osiguratelja od automobilske odgovornosti prema trećim osobama, kao i na eventualno postojanje njegovog prava regresa prema odgovornoj osobi. U prvom djelu rada daje se prikaz zakonskog uređenja odgovornosti za štetu koja potječe...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje