Poredano po:
Povratak na Zakon o sportu

Broj dokumenata: 6

1
Oporezivanje dohotka sportaša

Datum objave: 19.7.2018

Sažetak: Oporezivanje dohotka sportaša u Republici Hrvatskoj, neovisno o tome je li riječ o sportašima koji se natječu u pojedinačnim sportskim natjecanjima (npr. skijaši) ili je riječ o sportašima koji sudjeluju u momčadskim natjecanjima (npr. nogometaši), uređeno je a) Zakonom o porezu na dohodak (Narodne ...

2
Odgovornost organizatora javnih sportskih priredbi za štetu nastalu gledateljima

Datum objave: 6.7.2017

Sažetak: U radu se razmatra problematika koja se u hrvatskom pravu javlja u svezi s institutom odgovornosti za štetu nastalu organiziranjem javne sportske priredbe. Analiza postojećeg hrvatskog zakonodavstva u ovom području pokazuje da je riječ o posebnom slučaju odgovornosti za štetu. U okviru sportske prir...

3
Otvorena pitanja u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o sportu

Datum objave: 30.3.2016

Sažetak: U Narodnim novinama br. 85/15 od 1. kolovoza 2015. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sportu (dalje: ZID ZS), a stupio je na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu Republike Hrvatske (dakle, 9. kolovoza 2015.). Šesta novela ovoga Zakona 1 ima samo 11 članaka koji...

4
Sportsko dioničko društvo

Datum objave: 23.9.2014

Sažetak: Pravne osobe u sustavu sporta, temeljem odredaba Zakona o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13, u nastavku: ZoS), po pravnom obliku mogu biti sportske udruge, trgovačka društva, ustanove i školska sportska društva (ZoS, čl. 14. - 17.). Posrijedi je, dakle, zakonski numerus clausus...

5
Apsurdi sudske prakse - nemogućnost ovrhe zbog promjene naziva pravne osobe

Datum objave: 4.10.2011

Sažetak: U svakodnevnom životu kao i sudskoj praksi, relativno su česti slučajevi da osoba ishodi pravomoćnu sudsku odluku po kojoj joj je druga osoba dužna nešto platiti, a da zbog duljine trajanja sudskog i postupka ovrhe, zbog različitih razloga, ne dođe do naplate tog duga (stečaj ili likvidacija druge o...

6
Novine u registraciji športskih djelatnosti od strane fizičkih osoba prema novom Zakonu o športu

Datum objave: 1.7.2006

Sažetak: Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 9. lipnja 2006. donio novi Zakon o športu. Stupanjem na snagu navedenog Zakona prestao je važiti Zakon o športu donesen 1997. («Narodne novine» br. 111/97, 13/98 i 24/01). Novim Zakonom o športu nastojalo se, temeljem iskustava u provođenju dotadašnjeg Zakona, ...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje