Poredano po:

Broj dokumenata: 1

1
Pravni status maloljetnika u hrvatskom oglasnom pravu

Datum objave: 26.6.2018

Sažetak: Oglasno pravo nije posebna pravna disciplina, pogotovo ne pravna grana, ali bismo ga mogli odrediti kao skup pravnih normi koje se primjenjuju na pravne odnose koji nastaju u svezi s oglašavanjem kao poslovnom aktivnošću usmjerenom na tržišni učinak kako prema samom oglašivaču - trgovcu tako i prema...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje