Poredano po:

Broj dokumenata: 1

1
Utjecaj odluka Europskog suda za ljudska prava i procesa izvršenja odluka na sudsku praksu prekršajnih sudova

Datum objave: 6.2.2018

Sažetak: Republika Hrvatska kao potpisnica Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda mora poštovati prava i slobode zajamčene Konvencijom 1 . ESLJP putem svojih presuda i odluka tumači Konvenciju i uspostavlja konvencijske standarde zaštite ljudskih prava. Prekršajni sudovi, kao i ostali sudov...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje