Poredano po:

Broj dokumenata: 6

1
Suglasnost ministra pravosuđa na stjecanje prava vlasništva stranih osoba na temelju zakona

Datum objave: 1.12.2016

Sažetak: Odredbe Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (u nastavku: ZV) primjenjuju se i na strane fizičke i pravne osobe. Određeni izuzeci od primjene tog zakona mogu postojati ako je to propisano drugim zakonom ili međunarodnim ugovorima. Opće odredbe o stjecanju vlasništva stranaca ne dovode do ne...

2
Stjecanje prava vlasništva stranaca na nekretninama na temelju zakona

Datum objave: 15.10.2015

Sažetak: Odredbe Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (u nastavku: ZV) primjenjuju se i na strane fizičke i pravne osobe. Određeni izuzeci od primjene tog zakona mogu postojati ako je to propisano drugim zakonom ili međunarodnim ugovorima. Opće odredbe o stjecanju vlasništva stranaca ne dovode u odr...

3
Gradnja na poljoprivrednom zemljištu uz registraciju obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva

Datum objave: 5.3.2013

Sažetak: S obzirom na položaj i prirodna bogatstva kojima raspolaže, Republika Hrvatska je zemlja u kojoj poljoprivreda predstavlja iznimno značajnu djelatnost budući da se radi o grani kojom se ljudi bave od davnina.

4
Uloga katastarskih podataka u pojedinačnom ispravnom zemljišno-knjižnom postupku – 2. dio

Datum objave: 29.11.2012

Sažetak: Članak 109. stavak 5. Pravilnika o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (zemljišnoknjižni poslovnik (u nastavku: ZP): "Ako bi se u ispravnom postupku morali promijeniti podaci u posjedovnici glede površine, oblika, broja, izgra...

5
Razlozi za ukidanje članaka 15., 16., dijela članka 25 te članaka 81. do 85. Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Datum objave: 27.4.2011

Sažetak: Dana 30. ožujka 2011. Ustavni sud donio je odluku broj: U-I-763/2009 kojom je ukinuo članke 15., 16., članak 25. stavke 1., 2. i 3. te članke 81. do 85. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 152/08., 25/09., 153/09. i 21/10., u daljnjem tekstu: ZPZ).

6
Načelna pravna stajališta Ustavnog suda o ustavnom jamstvu vlasništva te o dobrima od interesa za Republiku Hrvatsku

Datum objave: 5.4.2011

Sažetak: Ustavni sud je 30. ožujka 2011. godine donio odluku broj: U-I-763/2009 i dr. kojom je ukinuo neke odredbe Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" broj 152/08, 25/09, 153/09 i 21/10). Pri donošenju te odluke Ustavni sud je zauzeo i neka načelna stajališta o ustavnom jamstvu vlasništva ka...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje