Poredano po:

Broj dokumenata: 4

1
Kaznena djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja - postojeći koncept i otvorena pitanja - 2. dio

Datum objave: 29.11.2016

Sažetak: Pod plaćom se u smislu članka 132. stavak 5. KZ-a podrazumijeva osnovna plaća i sva druga davanja u novcu ili u naravi koju radnik prima po osnovi rada, u bruto iznosu što uključuje i doprinose iz plaće i na plaću prema posebnom propisu. Nejasno je, prije svega, zašto zakonodavac u KZ-u daje definic...

2
Mjere za dodjelu bespovratnih potpora za zapošljavanje

Datum objave: 3.6.2015

Sažetak: U radu dajemo prikaz mjera za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje zapošljavanja u 2015. godini, koje se za razliku od prijašnjih godina zasnivaju na Smjernicama za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. - 2017. godine koje je usvojila Vlada...

3
Najviši iznos naknade za vrijeme nezaposlenosti za razdoblje od 1.8.2009. do 31.12.2010.

Datum objave: 1.9.2009

Sažetak: Borbu protiv recesije i ekonomskog pada ovoga ljeta posebno je obilježilo donošenje paketa tzv. antirecesijskih zakona, čiji je predlagatelj bila Vlada Republike Hrvatske. Radi se o, u narodu, vrlo nepopularnim propisima jer se njima mahom uvode novi nameti, odnosno ograničenja primanja. Odnosi se t...

4
Obavljanje djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju prema novom Pravilniku o obavljanju djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju

Datum objave: 1.5.2009

Sažetak: Na temelju Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (Nar. nov., broj 80/08), poslove posredovanja pri zapošljavanju u zemlji i inozemstvu, uz Hrvatski zavod za zapošljavanje, mogu obavljati i druge pravne i fizičke osobe koje dobiju dozvolu ministarstva nadležnog z...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje