Poredano po:

Broj dokumenata: 3

1
Bitcoin - nove perspektive kaznenog djela pranja novca

Datum objave: 13.9.2016

Sažetak: Prikrivanje pravog izvora imovine stečene na nezakonit način korištenjem mogućnosti interneta, stvara nove modalitete ostvarenja zakonskih obilježja kaznenog djela pranja novca. Različite kripto valute, od kojih je bitcoin vjerojatno najpoznatija, ne nužno i samo po dobrome, uz prihvatljivo nastojan...

2
Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma s poreznog aspekta

Datum objave: 15.7.2010

Sažetak: Vlada Republike Hrvatske donijela je plan za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma i to u sklopu pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, s ciljem ispunjavanja mjerila za otvaranje pregovora u poglavlju pravne stečevine 4. ”Sloboda kretanja kapitala”, a sadržava mjere...

3
Sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma

Datum objave: 28.1.2010

Sažetak: Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (NN, broj 87/08 - u nastavku: Zakon), koji je na snazi od 1. siječnja 2009., usvojeni su međunarodni standardi na području borbe protiv pranja novca i financiranja terorizma. U odnosu na prethodni Zakon o sprječavanju pranja novca (NN, bro...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje