Poredano po:

Broj dokumenata: 18

1
Posebna naknada za troškove prouzročene vjerovniku dužnikovim zakašnjenjem s ispunjenjem novčane obveze u poslovnim transakcijama

Datum objave: 9.11.2020

Sažetak: U ugovornim odnosima između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze, u slučaju zakašnjenja dužnika s ispunjenjem novčane obveze, osim zateznih kamata postoji zakonom propisana obveza dužnika na plaćanje posebne paušalne naknade vjerovniku u iznosu od 40 ...

2
Značaj vrste obveza u obveznopravnom odnosu

Datum objave: 18.4.2019

Sažetak: Obveznopravni odnos onaj je društveni odnos u koji pravni subjekti ulaze kad jedan od drugoga traže neku činidbu, koja se može sastojati od davanja, činjenja, propuštanja ili pak trpljenja. On u stvarnosti predstavlja preoblikovani prometni (gospodarski) odnos ili odnos razmjene dobara i usluga u pr...

3
Rok za odlučivanje o prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka: neki pravni prijepori

Datum objave: 7.3.2019

Sažetak: Predstečajni postupci su po svojoj prirodi i zakonskim propisima, postupci in exstremis u cilju očuvanja vrijednosti sredstava i zaštite interesa vjerovnika. Ipak, vrijeme potrebito za odlučivanje o prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka duže je od zakonom predviđenih rokova. Stoga, unatoč ...

4
Uredba o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade stečajnim upraviteljima

Datum objave: 21.7.2016

Sažetak: Jedno od temeljnih pitanja uspješnog vođenja stečajnih postupaka je i pitanje uređenja sustava kompenzacije (naknada) koji osigurava odgovarajući poticaj glavnom operativnom tijelu stečajnog postupka - stečajnom upravitelju. Naime, postojeći sustav nagrade stečajnih upravitelja ispoljava nedostatke ...

5
Pouzdanost kriterija za pokretanje stečajnog postupka

Datum objave: 2.6.2016

Sažetak: Kao ključnu novinu prvog modernog hrvatskog Stečajnog zakona iz 1996. možemo istaknuti pouzdanost kriterija na temelju kojih se odlučuje o otvaranju stečajnog postupka na prijedlog vjerovnika. Vjerovnik pokreće stečaj ako potraživanje od dužnika ne može naplatiti uz dokaze da je dužnik insolventan.

6
Rastuća kompleksnost pravnog sustava - uzroci, rizici, rješenja

Datum objave: 12.4.2016

Sažetak: Hrvatski pravni sustav postaje sve kompleksniji. To nije samo hrvatska posebnost, a nije ni posebnost isključivo (državno)pravnih sustava, već karakterizira suvremena društva u cjelini. Kompleksni sustavi i njihova dinamika općenito su izučavani kroz matematičke i fizikalne modele, a sustavi suvreme...

7
Nova uloga Financijske agencije u predstečajnom i stečajnom postupku - rješenja i dvojbe

Datum objave: 18.2.2016

Sažetak: Stečajni i predstečajni postupak su izvanparnični postupci sui generis. Ovo stoga što se njihova posebnost odražava kroz sva njihova pravila, a ima svoj naročiti odraz i u normiranju vrsti i ovlaštenja tijela koja ga provode. Naime, stečajni i predstečajni postupci su jedini sudski postupci u čijem ...

8
Novela Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca

Datum objave: 5.11.2015

Sažetak: Izvješće FINE prezentirano Hrvatskom saboru 17. travnja 2015. pokazalo je da je najveći broj pokušaja sklapanja predstečajnih nagodbi završio u likvidacijskom stečaju. Stoga je u želji daljnjeg ekonomsko-socijalnog poboljšanja položaja radnika zakonodavac po hitnom postupku drugi put novelirao Zakon...

9
Novi Stečajni zakon

Datum objave: 8.9.2015

Sažetak: Rad obrađuje trenutno najaktualniju temu iz područja građanskopravne kolektivne zaštite. Naime, reformama Stečajnog zakona (njih sedam) kao i implementacijom Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (s tri izmjene), čija je primjena počela tijekom 2012., hrvatsko insolvencijsko zakon...

10
Korak ka profesionalizaciji stečajno-upraviteljske službe?

Datum objave: 21.5.2015

Sažetak: Reformama Stečajnog zakona (SZ) (njih sedam) kao i implementacijom Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (ZFPPN) (s tri izmjene), čija je primjena počela tijekom 2012., hrvatsko insolvencijsko zakonodavstvo značajno je izmijenjeno. Iako je donošenjem ZFPPN-a znatno izmijenjen inso...

11
Prilog raspravi o reformi stečajnog zakonodavstva

Datum objave: 13.1.2015

Sažetak: Dugotrajnost stečajnih i predstečajnih postupaka i povećan broj predmeta postali su najkonkretniji primjer disfunkcionalnosti sudskog sistema. Posljedice sporosti i neučinkovitosti u pružanju stečajno pravne zaštite su višestruke: od individualnog nezadovoljstva zbog nemogućnosti krajnje realizacije...

12
Modus operandi izglasavanja potrebne većine u stečajnom zakonodavstvu

Datum objave: 16.10.2014

Sažetak: Stečajni zakon treba biti u dovoljnoj mjeri fleksibilan pri reguliranju reorganizacije, kako bi se na taj način u najvećoj mjeri uvećale šanse za ekonomsko-financijski oporavak dužnika. Štoviše, postoji praksa da se zakonom predlažu mjere koje se mogu poduzimati u procesu reorganizacije, ali je veom...

13
Potrošački stečaj s međunarodnim-prekograničnim elementom europska i američka iskustva

Datum objave: 6.8.2014

Sažetak: Tendencija prema usklađivanju postupovnog prava sve više jača i dobiva na značaju, a postignuta je i velika suglasnost u nadilaženju razlika između pravnih poredaka. Europska unija savez je, u ovom trenutku, od 28 suverenih država kojima je cilj uspostavljanje područja slobode, sigurnosti i pravde (...

14
Institut stečajnog plana i predstečajne nagodbe u kontekstu razvoja reorganizacijskih modela

Datum objave: 3.6.2014

Sažetak: Iako Republika Hrvatska ima sve veći broj poslovnih subjekata nad kojima se pokreće stečajni postupak, broj poslovnih subjekata koji se opredijelio za stečajni plan je skroman. Štoviše anegdotski dokazi ukazuju da će i broj subjekata nad kojima će se uspješno okončati postupak predstečajne nagodbe t...

15
Tražbine Republike Hrvatske u postupku predstečajne nagodbe

Datum objave: 27.2.2014

Sažetak: Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi uveo je posebna pravila o tome kako mora postupati poduzetnik u uvjetima nelikvidnosti. Stoga se u ovom članku ukratko analiziraju ta pravila i skreće pozornost na posljedice njihovog kršenja.

16
Dozvoljena plaćanja tijekom nelikvidnosti

Datum objave: 14.11.2013

Sažetak: Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi uveo je posebna pravila o tome kako mora postupati poduzetnik u uvjetima nelikvidnosti, stoga se u ovom članku ukratko analiziraju ta pravila i skreće pozornost na posljedice njihova kršenja.

17
Prijava i utvrđivanje tražbina u predstečajnoj nagodbi

Datum objave: 19.9.2013

Sažetak: U postupcima predstečajne nagodbe vjerovnici svoje tražbine prijavljuju na temelju posebnih pravila koja su uvedena samo za ovu vrstu postupka. I način utvrđivanja tražbina je specifičan, a zakon ne sadrži pravila o postupanju vjerovnika u slučaju osporavanja tražbine. Stoga autorica u ovom radu obr...

18
Stečajni postupak - završna dioba, završetak stečajnog postupka i pobijanje dužnikovih pravnih radnji (IV. dio)

Datum objave: 22.11.2012

Sažetak: U prethodnom članku o stečajnom postupku obradili smo upravljanje stečajnom masom kao i djelomične diobe i time smo došli do završnog dijela stečajnog postupka, koji zapravo počinje završnom diobom.

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje