Poredano po:

Broj dokumenata: 9

1
Pravni aspekt ograničenja prava radnika u slučaju pandemije s posebnim naglaskom na prava i obveze poslodavaca i radnika

Datum objave: 19.3.2020

Sažetak: Cilj ovog rada je napraviti sveobuhvatan prikaz pravnih normi kojima se regulira izvanredna situacija vezana uz epidemiju uzrokovanu virusom Covid - 19 s posebnim naglaskom na reguliranje radnih odnosa te prava i obveza poslodavaca i radnika. Također, ukratko ćemo se osvrnuti na predložene mjere Vla...

2
Ugovor o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

Datum objave: 18.10.2018

Sažetak: U radu se, nakon uvodnog izlaganja, opisuje pravni okvir dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u Republici Hrvatskoj. Potom se obrađuju pojedina pitanja iz ugovora o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju koja su od važnosti za određivanje pravnog položaja ugovornih strana: osiguratelj, ugovaratelj osi...

3
Zdravstveno stanje radnika i privremena nesposobnost za rad kao faktori koji utječu na prava i obveze iz radnog odnosa

Datum objave: 14.9.2017

Sažetak: Prema izričitoj odredbi Zakona o radu (Narodne novine br. 63/14, dalje ZR), privremena nenazočnost na radu zbog bolesti ili ozljede nije opravdani razlog za otkaz ugovora o radu (čl. 117. st. 1. ZR-a). To znači da je privremena nenazočnost na radu, koja je posljedica bolesti ili ozljede (tzv. bolova...

4
Zaštita posebnih kategorija radnika u hrvatskom radnom pravu

Datum objave: 20.10.2016

Sažetak: Obitelj je prirodna i temeljna društvena jedinica i ima pravo na zaštitu društva i države (Opća deklaracija o ljudskim pravima, čl. 16.). Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14) navodi da je obitelj pod osobitom zaštitom države te da država štiti ma...

5
Ovrha na novčanoj tražbini ovršenika u 2016. godini

Datum objave: 10.3.2016

Sažetak: Ovršni zakon (Narodne novine br. 112/12 i 93/14) uređuje pitanja ovrhe radi naplate novčane tražbine kao i pitanja ovrhe na novčanoj tražbini ovršenika, ali samu provedbu ovrhe na računu ovršenika u značajnijoj mjeri uređuje Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine br. 91/10 i 1...

6
Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu

Datum objave: 18.6.2015

Sažetak: Institutom prenošenja godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu zakonodavac je omogućio radnicima da u točno određenim slučajevima i pod točno određenim uvjetima svoj nekorišteni odnosno prekinuti godišnji odmor ili dio godišnjeg odmora iskoriste u sljedećoj kalendarskoj godini. Stoga je svrha ...

7
Uvjeti za prenošenje godišnjeg odmora u iduću kalendarsku godinu

Datum objave: 5.6.2014

Sažetak: Institutom prenošenja godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu zakonodavac je omogućio radnicima da u točno određenim slučajevima i pod točno određenim uvjetima svoj nekorišteni odnosno prekinuti godišnji odmor ili dio godišnjeg odmora iskoriste u sljedećoj kalendarskoj godini.

8
Otkazni rok - oslobođenje od obveze rada i privremena nesposobnost za rad

Datum objave: 10.9.2013

Sažetak: U radu se razmatra situacija kada je radnik sukladno odluci poslodavca oslobođen obveze rada za vrijeme otkaznog roka, te liječnik unatoč tome otvori radniku bolovanje i ono mu prekida tijek otkaznog roka. Postavlja se pitanje bi li liječnik uopće trebao otvoriti bolovanje takvom radniku i bi li to ...

9
Novčana naknada za vrijeme nesposobnosti za rad nakon proteka tri godine

Datum objave: 16.7.2013

Sažetak: U tekstu se obrađuje problem koji se tijekom 2012. godine pojavio u praksi, a radi se o pravnoj praznini zbog koje se više nije znalo ima li radnik, nakon što je tri godine na bolovanju, pravo na novčanu naknadu, te ako ima, tko mu ju je dužan isplatiti i u kojoj visini. Stručnjaci su zauzeli različ...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje