Poredano po:

Broj dokumenata: 9

1
Stečaj brodogradilišta

Datum objave: 30.5.2019

Sažetak: Usprkos samostalnosti pravnih disciplina stečajnog i pomorskog prava, u kompleksnim uvjetima post tranzicijskog gospodarstva, radi se o uzajamno međuovisnim sustavima. U Hrvatskoj pravnoj realnosti ta se međuovisnost očituje i u dubini krize koja zahvaća sustav stečajnog prava i pomorskog prava. Nai...

2
Primjena načela onečišćivač plaća u obračunu cijene prikupljanja komunalnog otpada

Datum objave: 10.4.2018

Sažetak: Pitanje obračuna cijene javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada (u nastavku: javna usluga) prema načelu onečišćivač plaća središnje je pitanje uspostave sustava održivog gospodarenja komunalnim otpadom, stoga u ovom radu analiziramo odred...

3
Povreda ljudskog prava na poštovanje privatnog i obiteljskog života i doma zbog neobavljanja i neodgovarajuće kvalitete komunalnih usluga

Datum objave: 23.1.2018

Sažetak: U radu se analiziraju slučajevi u kojima je, zbog izostanka obavljanja komunalnih djelatnosti, odnosno zbog isporuke neodgovarajuće kvalitete komunalnih usluga, došlo do onečišćenja okoliša i povrede prava korisnika komunalnih usluga u opsegu koji je utjecao na povredu njihovog ljudskog prava na poš...

4
Usluge od općeg gospodarskog interesa u europskom pravu

Datum objave: 27.10.2016

Sažetak: Pristupanje Republike Hrvatske EU ima značajne implikacije na zakonodavstvo u sektoru javnih usluga. Prema tradiciji francuskog prava, u zakonodavstvu Republike Hrvatske pojam javne službe označava obavljanje usluga u čijoj je izvedbi prisutan javni interes.

5
Položaj ekoloških tražbina u hrvatskom stečajnom pravu - norma, dileme i pravci promjena

Datum objave: 27.9.2016

Sažetak: Praksa je pokazala da stečajevi mogu dovesti do problema onečišćenih zemljišta za koja nitko ne preuzima odgovornost. U zadnjih par godina zakonodavac je više puta izmijenio stečajne propise, kao i niz zakona koji reguliraju problematiku zaštite okoliša. Ipak, tek je 2009. zakonodavac izmjenama i do...

6
Povjerenik za otpad u školi

Datum objave: 16.2.2016

Sažetak: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode pitanje gospodarenja otpadom postavilo je kao jedno od važnijih pitanja u svom djelokrugu. Obzirom na složenost gospodarenja otpadom, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijelo je niz novih zakonskih okvira kako bi se na što učinkovitiji način i sa što ma...

7
Neka pitanja o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Datum objave: 24.3.2015

Sažetak: Predstavničko tijelo JLS, odnosno JPRS osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za JLS, odnosno JPRS u svrhu ostvarivanja određenih ciljeva koji su od interesa za lokalnu, odnosno područnu (regionalnu) samoupravu, ...

8
Pravilnik o gospodarenju otpadom

Datum objave: 27.5.2014

Sažetak: U radu se daje skraćeni prikaz najznačajnijih promjena koje donosi novi Pravilnik o gospodarenju otpadom koji je objavljen u Narodnim novinama br. 23/14, a primjenjuje se od 21. veljače 2014. godine.

9
Pružanje javne usluge prikupljanja komunalnog otpada

Datum objave: 15.10.2013

Sažetak: U članku autorica obrađuje problematiku u vezi načina pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada prema odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom koji se primjenjuje od 23. srpnja 2013. godine.

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje