Poredano po:
Povratak na Zakon o osiguranju

Broj dokumenata: 9

1
Ugovor o reosiguranju

Datum objave: 20.1.2022

Sažetak: U okviru obavljanja poslova osiguranja, sklapaju se i ispunjavaju ugovori o reosiguranju. 1 Iz samog prefiksa - re (lat), kojim se označava nešto kao natrag, ponovno, iznova 2 , vidljivo je da se radi o jednom pozadinskom (ali zato ništa manje značajnom za djelatnost osiguranja) poslu osiguranja ...

2
Sklapanje ugovora i njegovo stupanje na snagu

Datum objave: 30.9.2021

Sažetak: Autor je u ovom članku upozorio na važnost postojanja i ograničenja autonomije volje stranaka pri sklapanju ugovora koje je propisano prisilnim propisima. U vezi s time iz praktičnih razloga istaknuo je osobitosti dobrovoljnog i obveznog sklapanja ugovora kao i pitanje vremena i mjesta njegova zaklj...

3
Ugovor o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

Datum objave: 18.10.2018

Sažetak: U radu se, nakon uvodnog izlaganja, opisuje pravni okvir dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u Republici Hrvatskoj. Potom se obrađuju pojedina pitanja iz ugovora o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju koja su od važnosti za određivanje pravnog položaja ugovornih strana: osiguratelj, ugovaratelj osi...

4
Pojam „uporaba vozila“ u osiguranju od automobilske odgovornosti - nova praksa Suda EU

Datum objave: 25.7.2018

Sažetak: Sigurnosti prometa na cestama, kao kvalitativno obilježje odnosa koji izražavaju stupanj zaštićenosti njegovih sudionika, u sebi obuhvaća ne samo sigurnost bez štetnih posljedica, već i sigurnost u smislu da, ako nastupe štetne posljedice, one će biti adekvatno i naknađene, gdje je uloga „vodećeg dr...

5
Osiguranje javnih bilježnika od profesionalne odgovornosti

Datum objave: 27.6.2017

Sažetak: Javni bilježnici, kao osobe javnog povjerenja, koje su samostalni i neovisni nositelji službe, imaju značajnu ulogu u obveznopravnim odnosima i prevenciji šteta. S obzirom na visoku stručnost bilježnika, njihovu dužnost savjetovanja stranaka, te obvezu utvrđivanja prave volje stranaka, pred javne bi...

6
Revizija u društvima za osiguranje

Datum objave: 13.4.2017

Sažetak: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 26. kolovoza 2016. donijela je Pravilnik o reviziji u društvu za osiguranje 1 (u nastavku: Pravilnik). Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 78 od 31. kolovoza 2016., a stupio je na snagu dana 9. rujna 20...

7
Kumuliranje naknade za štetu i osigurnine

Datum objave: 31.1.2017

Sažetak: Tko drugome prouzroči štetu, dužan je naknaditi je ... (čl. 1045. Zakona o obveznim odnosima - u nastavku ZOO, NN br. 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15), opća je odredba obveznog prava kojom se uređuje institut odgovornosti za štetu. Osnovom te odredbe oštećena strana stječe prema odgovornoj osobi zahtje...

8
Pojedini aspekti ugovora o osiguranju (troškova) pravne zaštite

Datum objave: 7.1.2016

Sažetak: Osiguranje (troškova) pravne zaštite predstavlja posebnu vrstu osiguranja u kojem osiguratelj pravne zaštite naknađuje osiguraniku troškove ostvarivanja osiguranikovih pravnih interesa, troškove njegovog pravnoga zastupanja i pravne zaštite u raznovrsnim pravnim postupcima koji se vode pred raznim d...

9
Suosiguranje i reosiguranje - stari oblici disperzije rizika u novom normativnom okviru Zakona o osiguranju

Datum objave: 31.3.2015

Sažetak: Smisao u nastavku opisanih pravnih poslova između osiguratelja i osiguratelja, osiguratelja i reosiguratelja, te napokon reosiguratelja i reosiguratelja, jeste preterećivanje i usitnjavanje (disperzija) rizika.

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje