Poredano po:

Broj dokumenata: 2

1
Institut stečaja lokalne samouprave: odgovor na izazove financijskog upravljanja lokalnom samoupravom izazvane virusom COVID 19?

Datum objave: 20.11.2020

Sažetak: Pozitivno stečajno pravo, za sada, isključuje mogućnost provođenja stečaja nad jedincima lokalne samouprave (Stečajni zakon, čl. 3. st. 2.). Čak bi bilo ispravnije istaknuti da, za sada, nikakva konkretna ex post pravna rješenja ne postoje u slučaju da lokalna jedinica postane insolventna. Stoga o i...

2
Europska povelja o lokalnoj samoupravi i decentralizacija

Datum objave: 8.5.2018

Sažetak: U okviru izložene teme daje se lapidarni pregled same Europske povelje o lokalnoj samoupravi (u nastavku: EU povelja), s posebnim osvrtom na standarde na kojima je ona zasnovana. Osnovna načela EU povelje su manje-više od svih država potpisnica prihvaćena bezrezervno, ali implementacija tih načela r...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje