Poredano po:

Broj dokumenata: 1

1
Oporezivanje kapitalnih dobitaka

Datum objave: 21.5.2019

Sažetak: Kapitalni dobitak (njem. Kapitalgewinn, engl. capital gain) je vrsta dohotka koji se ostvaruje kao razlika između kupovne cijene (ulaganja) i prodajne cijene (vrijednosti) neke imovine u momentu otuđenja 1 . Radi se o povećanju imovine ostvarenom na tržištu, a imovina čijim se stjecanjem i otuđenjem...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje