Poredano po:

Broj dokumenata: 2

1
Pojedinačni ispravni postupak u svjetlu novog Zakona o zemljišnim knjigama

Datum objave: 12.1.2021

Sažetak: U radu se namjerava prikazati novo uređenje instituta pojedinačnog ispravnog postupka. Posebno će se apostrofirati nova rješenja i naglasiti određena sporna pitanja koja su uočena u praksi. Ono što je uvodno odmah potrebno reći s obzirom novo uređenje jest što se, kao izuzetak od pravila da se na po...

2
Stabla kao posebni objekti prava vlasništva

Datum objave: 20.8.2014

Sažetak: Od Istre do Prevlake, pa tako i na svim našim otocima, uzgaja se maslina. Maslina je u mitovima stablo koje su, prema predaji, stvarali bogovi. Tako se u Egiptu njezino stvaranje pripisuje božici Izidi 1 , u Mezopotamiji tvrde da ju je stvorila božica Ištar 2 , a bila je i simbol etruščanskog boga T...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje