Poredano po:

Broj dokumenata: 1

1
Posebnosti pravnog statusa groblja kao javnih dobara u općoj uporabi

Datum objave: 28.3.2013

Sažetak: Poseban pravni status groblja i grobnih mjesta kao stvari koje su izvan pravnog prometa (res extra commercium) i koje se smatraju javnim dobrima u općoj uporabi, nekretnine su za koje vrijede posebna pravila. Navedeno je rezultat dvojakosti prava koja na njima postoje i to: 1) prava koja jedinice lo...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje