Poredano po:

Broj dokumenata: 10

1
Sudske pristojbe u upravnom sporu

Datum objave: 15.6.2021

Sažetak: Upravni spor vrsta je sudskog postupka. Stoga se i u njemu primjenjuje regulacija sudskih pristojbi, uključujući glavne pravne izvore na ovome području: Zakon o sudskim pristojbama („Narodne novine“, br. 118/18.) 1 i Uredbu o Tarifi sudskih pristojbi („Narodne novine“, br. 53/19.) 2 .

2
Autonomija udruga u kontekstu sudskog nadzora nad isključivanjem članova iz udruga

Datum objave: 18.7.2017

Sažetak: Nova presuda Lovrić protiv Hrvatske (presuda od 4. travnja 2017., zahtjev broj 38458/15), iako je u njoj Europski sud razmatrao pravo na pristup sudu, koje ulazi u okvir prava na pošteno suđenje iz članka 6. Konvencije, neizravno se tiče i prava na slobodu udruživanja. U osnovi, riječ je o problemat...

3
Odgovori na pitanja koja se javljaju u praksi upravnog spora – 1. dio

Datum objave: 30.8.2012

Sažetak: U tekstu autor daje odgovore na pitanja koja se javljaju u praksi upravnog spora.

4
Lokalni službenički odnosi u upravnom sporu

Datum objave: 13.3.2012

Sažetak: O pravima i obvezama službenika i namještenika u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odlučuje se rješenjima koja se donose u upravnom postupku. Sudski nadzor zakonitosti službeničkopravnih rješenja provodi se u okviru upravnog spora.

5
Glavne novosti koje donosi novi Zakon o upravnim sporovima – 2. dio

Datum objave: 8.11.2011

Sažetak: U drugom dijelu teksta o glavnim novostima koje donosi reforma upravnog spora, čija će provedba započeti 1. siječnja 2012., analiziramo odredbe novog Zakona o upravnim sporovima koje se odnose na sudske odluke, pravne lijekove, troškove upravnog spora, izvršenje sudskih akata, ocjenu zakonitosti opć...

6
Glavne novosti koje donosi novi Zakon o upravnim sporovima – 1. dio

Datum objave: 11.10.2011

Sažetak: U prvom dijelu teksta započinjemo razmatranje glavnih novosti koje donosi novi Zakon o upravnim sporovima, koji stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine. Naknadno će biti objavljen i drugi dio teksta, s analizom preostalih novosti.

7
Načela općeg upravnog postupka i upravnog spora

Datum objave: 25.8.2011

Sažetak: Pravni značaj procesnih načela znatno nadilazi puku deklaraciju. To vrijedi i za načela upravnog postupka i upravnog spora. Znatan dio odredbi Zakona o općem upravnom postupku i novog Zakona o upravnim sporovima po svojoj su pravnoj prirodi razrada jednog ili više načela upravnog postupka/spora. U r...

8
Pravo na pristup informacijama kao osobno pravo

Datum objave: 29.12.2009

Sažetak: Pravo na informaciju je autentično pravo koje pripada svakom čovjeku, dakle svakom građaninu. Ono je zajamčeno međunarodnim standardima i domaćim zakonodavstvom svake zemlje, a nije ograničeno na državljane određene zemlje.

9
Primjena Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi

Datum objave: 1.9.2008

Sažetak: Iako Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 86/08 – u nastavku teksta: ZSN) predstavlja znatan iskorak u regulaciji službeničkih odnosa u upravnim tijelima općina, gradova i županija, u vezi s njegovom primjenom – kao i kod većine propis...

10
Još o drugostupanjskom tijelu u postupcima radi ostvarivanja prava na pristup informacijama

Datum objave: 1.12.2006

Sažetak: U „Informatoru“ broj 5308 od 19. siječnja 2005. godine te u broju 5327-5328 i 5332 od 26. i 30. ožujka, odnosno 13. travnja 2005. godine analizirali smo prijepor kome se podnosi žalba protiv prvostupanjskog rješenja o odbijanju zahtjeva za pristup informaciji koje donosi jedinica lokalne samouprave....

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje