Poredano po:

Broj dokumenata: 3

1
Marguš protiv Hrvatske; 27.5.2014 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 4455/10) protiv Republike Hrvatske što ga je 31. prosinca 2009. godine hrvatski državljanin, g. Fred Marguš („podnositelj“) podnio Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („Konvencija“).

Broj odluke: 4455/10

2
Marguš protiv Hrvatske ; 13.11.2012 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Marguš protiv Hrvatske (Presuda od 13. 11. 2012., Zahtjev br. 4455/10) EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA PRVI ODJEL PREDMET MARGUŠ protiv HRVATSKE (Zahtjev br. 4455/10) PRESUDA STRASBOURG 13. studenog 2012. godi

Broj odluke: 4455/10

3
Banković i ostali protiv Belgije i 16 drugih država ugovornica; 20.10.1999 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Vlastimir i Borka Banković, Živana Stojanović, Mirjana Stoimenovski, Dragana Joksimović i Dragan Suković protiv Belgije, Češke Republike, Danske, Francuske, Njemačke, Grčke, Mađarske, Islanda, Italije, Luksemburga, Nizozemske, Norveške

Broj odluke: 52207/99

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a