Poredano po:

Broj dokumenata: 8

1
Zdjelar i drugi protiv Hrvatske ; 6.7.2017 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Zdjelar i drugi protiv Hrvatske (Presuda od 06. 07. 2017., Zahtjev br. 80960/12) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA ZA PRAVA PRVI ODJEL PREDMET ZDJELAR I DRU

Broj odluke: 80960/12

2
Jurica protiv Hrvatske; 2.5.2017 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Jurica protiv Hrvatske (Presuda od 02. 05. 2017., Zahtjev br. 30376/13) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA DRUGI ODJEL PREDMET JURICA protiv HRVATSKE

Broj odluke: 30376/13

3
B. i drugi protiv Hrvatske; 18.6.2015 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 71593/11) protiv Republike Hrvatske koji su tri hrvatska državljana ("podnositelji zahtjeva") podnijela Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Konvencija") dana 11. studenog 2011. godine

Broj odluke: 71593/11

4
Momčilović protiv Hrvatske; 26.3.2015 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 11239/11) protiv Republike Hrvatske što su ga 22. prosinca 2010. godine tri hrvatska državljana, gđa Barica Momčilović, g. Nikola Momčilović i g. Darko Momčilović („podnositelji zahtjeva”), podnijeli Sudu na temelju članka 34. Konvencije...

Broj odluke: 11239/11

5
Jelić protiv Hrvatske; 12.6.2014 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: PREDMET: Jelić protiv Hrvatske (Presuda od 12.06.2014, zahtjev br. 57856/11) PRVI ODJEL PREDMET JELIĆ protiv HRVATSKE (Zahtjev br. 57856/11) PRESUDA STRASBOURG, 12. lipnja 2014. Ova će presuda postati konačna pod oko

Broj odluke: 57856/11

6
Savo Bogdanović i drugi protiv Hrvatske; 18.3.2014 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Savo Bogdanović i drugi protiv Hrvatske (Presuda od 18. 03. 2014., Zahtjev br. 72254/11) EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA PRVI ODJEL ODLUKA Zahtjev br. 72254/11 Savo BOGDANOVIĆ i drugi protiv Hrvatske Europski

Broj odluke: 72254/11

7
Horvatić protiv Hrvatske ; 17.10.2013 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 36044/09) protiv Republike Hrvatske što ga je dana 9. lipnja 2009. godine hrvatski državljanin, g. Mijo Horvatić (“podnositelj zahtjeva“) podnio Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („Konven...

Broj odluke: 36044/09

8
Kudra protiv Hrvatske ; 18.12.2012 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 13904/07) protiv Republike Hrvatske što su ga 6. ožujka 2007. godine četiri hrvatska državljanina, g. Stjepan Kudra, gđa Ruža Kudra, g. Josip Kudra i gđa Ivana Kudra („podnositelji“) podnijeli Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaš...

Broj odluke: 13904/07

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a