Poredano po:
Povratak na Zakon o najmu stanova

Broj dokumenata: 13

1
Bikić protiv Hrvatske; 29.5.2018 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Podnositeljica zahtjeva bila je zaposlena u društvenom poduzeću S. Svi zaposlenici društva S. uplaćivali su doprinose u stambeni fond u iznosu od 3 % mjesečne plaće.

Broj odluke: 50101/12

2
Gošović protiv Hrvatske; 4.4.2017 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Podnositelj zahtjeva tvrdio je da je odbijanje domaćih sudova da nalože iseljenje zaštićenog najmoprimca koji živi u njegovu stanu, zajedno s nemogućnošću naplate odgovarajuće najamnine za najam istog, povrijedilo njegovo pravo na mirno uživanje njegova vlasništva.

Broj odluke: 37006/13

3
Mirošević-Anzulović protiv Republike Hrvatske ; 4.10.2016 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Mirošević-Anzulović protiv Republike Hrvatske (Presuda od 04. 10. 2016., Zahtjev br. 25815/14) EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA DRUGI ODJEL PREDMET MIROŠEVIĆ-ANZULOVIĆ protiv REPUBLIKE HRVATSKE (Zahtjev br. 25815/14) P

Broj odluke: 25815/14

4
Krpić protiv Hrvatske ; 31.5.2016 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Antun Krpić protiv Hrvatske (Presuda od 31. 05. 2016., Zahtjev br. 75012/12) EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA DRUGI ODJEL ODLUKA Zahtjev br. 75012/12 Antun KRPIĆ protiv Hrvatske Europski sud za ljudska prava (D

Broj odluke: 75012/12

5
Draško Budimir protiv Hrvatske; 5.1.2016 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: U socijalističkom sustavu koji je ranije bio na snazi u bivšoj Jugoslaviji, stanari koji su stanovali u stanovima u društvenom vlasništvu na temelju ugovora o „stanarskom pravu”, koji su se u većini slučajeva sklapali na neodređeno vrijeme i mogli su se prenijeti s generacije na generaciju.

Broj odluke: 14303/11

6
Statileo protiv Hrvatske; 10.7.2014 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: PREDMET: Statileo protiv Hrvatske (Presuda od 10.7.2014, zahtjev br. 12027/10) EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA PRVI ODJEL PREDMET STATILEO protiv HRVATSKE (Zahtjev br. 12027/10) PRESUDA STRASBOURG 10. srpnja 2014.

Broj odluke: 12027/10

7
Zrilić protiv Hrvatske; 3.10.2013 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: PREDMET: Zrilić protiv Hrvatske (Presuda od 3.10.2013, zahtjev br. 46726/11) EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA PRVI ODJEL PREDMET ZRILIĆ PROTIV HRVATSKE (Zahtjev br. 46726/11) PRESUDA STRASBOURG 3. listopada 2013. Ov

Broj odluke: 46726/11

8
Ljubica Galović protiv Hrvatske ; 5.3.2013 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Podnositeljica, gđa Ljubica Galović hrvatska je državljanka rođena 1926. godine i živi u Mošćeničkoj Dragi. Pred Sudom je zastupa gđa T. Vuković, odvjetnica iz Rijeke.

Broj odluke: 54388/09

9
Gaćeša protiv Hrvatske; 1.4.2008 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Dana 31. prosinca 1990. godine suprug podnositeljice zahtjeva dobio je stanarsko pravo na stanu u Karlovcu. Na temelju mjerodavnog zakonodavstva, podnositeljica zahtjeva, kao njegova supruga, automatski je postala sunositeljica stanarskoga prava na dotičnome stanu.

Broj odluke: 43389/02

10
Garić protiv Hrvatske; 19.10.2006 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Podnositelji zahtjeva su suvlasnici prvog kata kuće u Dubrovniku. N.S. je vlasnik prizemlja iste kuće.

Broj odluke: 1384/03

11
Srpska pravoslavna crkvena opština na Rijeci protiv Hrvatske; 18.5.2006 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Budući da je Ž.J. odbio iseliti iz stana, podnositeljica zahtjeva je pokrenula postupak pred Općinskim sudom u Rijeci, tražeći iseljenje Ž.J. Podnositeljica je temeljila svoj zahtjev na Zakonu o najmu stanova, tvrdeći da joj je stan trebao za vlastite potrebe, i to da bi u njega smjestila svećenika....

Broj odluke: 38312/02

12
Strunjak i drugi protiv Hrvatske ; 5.10.2000 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Podnositelji zahtjeva hrvatski su državljani i žive u raznim dijelovima Hrvatske. Pred Sudom ih zastupa gđa. Tatjana Burjačenko Grubiša i gđa Beti Korać-Zuppa, odvjetnice iz Zagreba (Hrvatska).

Broj odluke: 46934/99

13
Sorić protiv Hrvatske; 16.3.2000 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: 1939. godine podnositelj zahtjeva, kojemu je tada bilo šest godina, uselio je, zajedno sa svojom majkom, u stan u Zagrebu koji je bio u privatnom vlasništvu, a u kojem i sada stanuje. Podnositelj zahtjeva i njegova majka bili su stanari i u posjedu stana na temelju ugovora o najmu između majke podno...

Broj odluke: 43447/98

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a