Poredano po:

Broj dokumenata: 5

1
Draško Budimir protiv Hrvatske; 5.1.2016 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: U socijalističkom sustavu koji je ranije bio na snazi u bivšoj Jugoslaviji, stanari koji su stanovali u stanovima u društvenom vlasništvu na temelju ugovora o „stanarskom pravu”, koji su se u većini slučajeva sklapali na neodređeno vrijeme i mogli su se prenijeti s generacije na generaciju.

Broj odluke: 14303/11

2
Smoje protiv Hrvatske; 11.1.2007 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Prema sudskoj praksi Suda, podnositelj zahtjeva ima pravo na naknadu svojih troškova i izdataka samo ukoliko je dokazao da su oni stvarno i nužno nastali i da su bili razumni s obzirom glede količine. U ovome predmetu, uzevši u obzir informacije koje posjeduje i naprijed navedene kriterije, Sud prim...

Broj odluke: 28074/03

3
Gavella protiv Hrvatske; 11.7.2006 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Podnositelj zahtjeva, g. Nikola Gavella, hrvatski je državljanin rođen 1937. godine i živi u Zagrebu. Pred Sudom ga je zastupala gđa I.K. Vucelić, odvjetnica iz Zagreba. Hrvatsku Vladu („Vlada“) je zastupala njena zastupnica gđa Š. Stažnik.

Broj odluke: 33244/02

4
Lapaine protiv Hrvatske; 26.5.2005 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Podnositeljica zahtjeva prigovara stoga što nije mogla ostvariti dodijeljenu naknadu za imovinu oduzetu njenom ocu. Pozvala se na članak 1. Protokola broj 1., koji u mjerodavnom dijelu glasi kako slijedi:

Broj odluke: 16153/02

5
Očić protiv Hrvatske; 25.11.1999 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Dana 4. prosinca 1996. godine podnositelj zahtjeva je hrvatskom Ustavnom sudu (Ustavni sud Republike Hrvatske) podnio ustavnu tužbu tvrdeći da je Zakon o naknadi za i o povratu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenskog komuni

Broj odluke: 46306/99

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a