Poredano po:

Broj dokumenata: 107

1
Crnković protiv Hrvatske ; 26.11.2019 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Miloš Crnković protiv Hrvatske (Presuda od 26. 11. 2019., Zahtjev br. 69697/11) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME PRVI ODJEL ODLUKA Zahtjev br. 69697/11 Miloš CRNKOVIĆ prot

Broj odluke: 69697/11

2
Mirenić-Huzjak i Jerković protiv Hrvatske; 24.9.2019 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Podnositeljice zahtjeva bile su suvlasnice dviju susjednih zemljišnih čestica označenih kao katastarske čestice br. 939/6 i br. 939/13. Godine 1995. prodale su česticu br. 939/6 izvjesnoj gđi M.M.

Broj odluke: 72996/16

3
Vukelić protiv Hrvatske; 17.9.2019 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Marija Vukelić i Ante Vukelić protiv Hrvatske (Presuda od 17. 09. 2019., Zahtjev br. 50546/14) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA PRVI ODJEL SUDA ODLUK

Broj odluke: 50546/14

4
Adžić protiv Hrvatske; 2.5.2019 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Adžić protiv Hrvatske (br. 2) (Presuda od 02. 05. 2019., Zahtjev br. 19601/16) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME PRVI ODJEL SUDA PREDMET ADŽIĆ PROTIV HRVATSKE (br. 2) (Zahtjev br.

Broj odluke: 19601/16

5
Ringwald protiv Hrvatske; 22.1.2019 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Stjepan Ringwald protiv Hrvatske i Vanja Ringwald protiv Hrvatske (Presuda od 22. 01. 2019., Zahtjev br. 14590/15) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME PRVI ODJEL SUDA ODLUKA Zahtjevi

Broj odluke: 14590/15

6
Šare protiv Hrvatske ; 22.1.2019 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Ante Šare protiv Hrvatske (Presuda od 22. 01. 2019., Zahtjev br. 22899/12) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME PRVI ODJEL SUDA ODLUKA Zahtjev br. 22899/12 Ante ŠARE protiv Hr

Broj odluke: 22899/12

7
Vuković protiv Hrvatske ; 15.11.2018 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Vuković protiv Hrvatske (Presuda od 15. 11. 2018., Zahtjev br. 47880/14) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME PRVI ODJEL PREDMET VUKOVIĆ protiv HRVATSKE (Zahtjev br. 47880/14) PRE

Broj odluke: 47880/14

8
Vrbanić protiv Hrvatske; 25.9.2018 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Darinka Vrbanić protiv Hrvatske(Presuda od 25. 09. 2018., Zahtjev br. 5917/16) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME PRVI ODJEL SUDA ODLUKA Zahtjev br. 5917/16 Darinka VRBANIĆ

Broj odluke: 5917/16

9
Buvač protiv Hrvatske; 6.9.2018 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Dana 31. siječnja 2012. godine Općinski građanski sud u Zagrebu, pozivajući se na članak 22., stavak 2. i članak 40., stavak 3. Zakona o medijima, proglasio je podnositeljevu tužbu nedopuštenom. Prvostupanjski je sud smatrao da zahtjev za objavu ispravka sporne informacije nije potpisala uredno ovla...

Broj odluke: 47685/13

10
Jurić protiv Hrvatske; 26.6.2018 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Radmila Jurić protiv Hrvatske (Presuda od 26. 06. 2018., Zahtjev br. 29843/13) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME PRVI ODJEL ODLUKA Zahtjev br. 29843/13 Radmila JURIĆ protiv

Broj odluke: 29843/13

11
Stojaković protiv Hrvatske; 12.6.2018 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Dana 4. siječnja 2004. godine podnositeljica zahtjeva prodala je kuću B.P.-u i B.Po.-u, koji su joj platili jamstveni polog („kaparu“) u iznosu od 1.000 eura (EUR). U ožujku 2004. godine B.P. i B.Po. uselili su se u navedenu kuću, ali su se u svibnju 2004. iselili, navodeći kako im podnositeljica za...

Broj odluke: 16931/12

12
Jureša protiv Hrvatske; 22.5.2018 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Jureša protiv Hrvatske (Presuda od 22. 05. 2018., Zahtjev br. 24079/11) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME DRUGI ODJEL PREDMET JUREŠA PROTIV HRVATSKE (Zahtjev br. 24079/11) PRES

Broj odluke: 24079/11

13
Radomilja i drugi protiv Hrvatske; 20.3.2018 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju dva zahtjeva (br. 37685/10 i 22768/12) protiv Republike Hrvatske koje je sedam hrvatskih državljana („podnositelji zahtjeva“) podnijelo Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („Konvencija“) dana 17. svibnja...

Broj odluke: 37685/10

14
Gregurić protiv Hrvatske; 15.3.2018 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Gregurić protiv Hrvatske (Presuda od 15. 03. 2018., Zahtjev br. 45611/13) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME PRVI ODJEL PREDMET GREGURIĆ protiv HRVATSKE (Zahtjev br. 45611/13) P

Broj odluke: 45611/13

15
Smolić protiv Hrvatske ; 15.3.2018 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Smolić protiv Hrvatske (Presuda od 15. 03. 2018., Zahtjev br. 51472/12) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME PRVI ODJEL PREDMET SMOLIĆ protiv HRVATSKE (Zahtjev br. 51472/12) PRESU

Broj odluke: 51472/12

16
Ljubica i Dragan Vilić protiv Hrvatske ; 12.12.2017 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Ljubica i Dragan Vilić protiv Hrvatske (Presuda od 12. 12. 2017., Zahtjev br. 59816/12) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME PRVI ODJEL ODLUKA Zahtjev br. 59816/12 Ljubica i Draga

Broj odluke: 59816/12

17
Vukelić protiv Hrvatske ; 12.12.2017 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Bojana Vukelić protiv Hrvatske (Presuda od 12. 12. 2017., Zahtjev br. 6718/13) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME PRVI ODJEL SUDA ODLUKA Zahtjev br. 6718/13 Bojana VUKELIĆ p

Broj odluke: 6718/13

18
Ezgeta protiv Hrvatske; 7.9.2017 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Podnositeljica zahtjeva posebice je tvrdila da njezin predmet nije saslušao niti je o njemu odlučio zakonom ustanovljen sud kako to zahtijeva članak 6. stavak 1. Konvencije. Također je prigovorila kako je bila lišena pristupa Vrhovnom sudu Republike Hrvatske prilikom odbačaja njezine revizije kao ne...

Broj odluke: 40562/12

19
Samardžić protiv Hrvatske; 20.7.2017 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Samardžić protiv Hrvatske (Presuda od 20. 07. 2017., Zahtjev br. 32486/14) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA PRVI ODJEL PREDMET SAMARDŽIĆ protiv HRVAT

Broj odluke: 32486/14

20
Ramljak protiv Hrvatske; 27.6.2017 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Ramljak protiv Hrvatske (Presuda od 27. 06. 2017., Zahtjev br. 5856/13) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA DRUGI ODJEL PREDMET RAMLJAK protiv HRVATSKE

Broj odluke: 5856/13

21
Jurica protiv Hrvatske; 2.5.2017 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Jurica protiv Hrvatske (Presuda od 02. 05. 2017., Zahtjev br. 30376/13) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA DRUGI ODJEL PREDMET JURICA protiv HRVATSKE

Broj odluke: 30376/13

22
Dragica Komšo protiv Hrvatske; 4.4.2017 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Dragica Komšo protiv Hrvatske (Presuda od 04. 04. 2017., Zahtjev br. 38462/14) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA DRUGI ODJEL ODLUKA Zahtjev br. 38

Broj odluke: 38462/14

23
Lovrić protiv Hrvatske; 4.4.2017 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Lovrić protiv Hrvatske (Presuda od 04. 04. 2017., Zahtjev br. 38458/15) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA DRUGI ODJEL PREDMET LOVRIĆ protiv HRVATSKE

Broj odluke: 38458/15

24
Borojević protiv Hrvatske; 4.4.2017 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 70273/11) protiv Republike Hrvatske koji su tri hrvatske državljanke gđa Jasenka Borojević („prva podnositeljica zahtjeva”), gđa Lahorka Marić („druga podnositeljica zahtjeva”) i gđa Edita Mihić („treća podnositeljica zahtjeva”) podnijel...

Broj odluke: 70273/11

25
Marunić protiv Hrvatske ; 28.3.2017 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 51706/11) protiv Republike Hrvatske koji je hrvatska državljanka, gđa Mirela Marunić („podnositeljica zahtjeva”) podnijela Sudu 16. kolovoza 2011. godine, na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („K...

Broj odluke: 51706/11

26
Ljaskaj protiv Hrvatske; 20.12.2016 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Ljaskaj protiv Hrvatske (Presuda od 20. 12. 2016., Zahtjev br. 58630/11) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA DRUGI ODJEL PREDMET LJASKAJ protiv HRVATSKE

Broj odluke: 58630/11

27
Zubac protiv Hrvatske ; 11.10.2016 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Zubac protiv Hrvatske (Presuda od 11. 10. 2016., Zahtjev br. 40160/12) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME DRUGI ODJEL PREDMET ZUBAC protiv HRVATSKE (Zahtjev br. 40160/12) PRESUD

Broj odluke: 40160/12

28
Antunović protiv Hrvatske; 4.10.2016 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 66553/12) protiv Republike Hrvatske što ga je 5. rujna 2012. godine hrvatski državljanin g. Miro Antunović („podnositelj zahtjeva”) podnio Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („Konvencija”)...

Broj odluke: 66553/12

29
Cindrić i Bešlić protiv Republike Hrvatske; 6.9.2016 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Cindrić i Bešlić protiv Republike Hrvatske (Presuda od 06. 09. 2016., Zahtjev br. 72152/13) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME DRUGI ODJEL PREDMET CINDRIĆ i BEŠLIĆ PROTIV REPUBLIKE HRVATSKE

Broj odluke: 72152/13

30
Vrzić protiv Hrvatske ; 12.7.2016 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Vrzić protiv Hrvatske (Presuda od 12. 09. 2016., Zahtjev br. 43777/13) EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA DRUGI ODJEL PREDMET VRZIĆ protiv HRVATSKE (Zahtjev br. 43777/13) PRESUDA STRASBOURG 12. srpnja 2016. O

Broj odluke: 43777/13

31
Jakeljić protiv Hrvatske; 28.6.2016 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je temeljem zahtjeva (br. 22768/12) protiv Republike Hrvatske što su ga 27. ožujka 2012. dva hrvatska državljanina g. Jakov Jakeljić i g. Ivica Jakeljić („podnositelji zahtjeva”) podnijeli Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih ...

Broj odluke: 22768/12

32
Radobuljac protiv Hrvatske; 28.6.2016 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Radobuljac protiv Hrvatske (Presuda od 28. 06. 2016., Zahtjev br. 51000/11) EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA DRUGI ODJEL PREDMET RADOBULJAC protiv HRVATSKE (Zahtjev br. 51000/11) PRESUDA STRASBOURG 28. lipnja 2

Broj odluke: 51000/11

33
Radomilja i drugi protiv Hrvatske; 28.6.2016 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je temeljem zahtjeva (br. 37685/10) protiv Republike Hrvatske što je 17. svibnja 2010. u ime g. Gašpara Perasovića i pet drugih hrvatskih državljana navedenih u Dodatku („podnositelji zahtjeva”) podnesen Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih pra...

Broj odluke: 37685/10

34
Krpić protiv Hrvatske ; 31.5.2016 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Antun Krpić protiv Hrvatske (Presuda od 31. 05. 2016., Zahtjev br. 75012/12) EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA DRUGI ODJEL ODLUKA Zahtjev br. 75012/12 Antun KRPIĆ protiv Hrvatske Europski sud za ljudska prava (D

Broj odluke: 75012/12

35
Kardoš protiv Hrvatske; 26.4.2016 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 25782/11) protiv Republike Hrvatske koji je hrvatska državljanka, gđa Zita Kardoš („podnositeljica ”) podnijela Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („Konvencija”) dana 11. travnja 2011. god...

Broj odluke: 25782/11

36
Alen Kovačević protiv Hrvatske; 30.6.2015 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Alen Kovačević protiv Hrvatske (Presuda od 30. 06. 2015., Zahtjev br. 61763/13) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA PRVI ODJEL ODLUKA Zahtjev broj 6

Broj odluke: 61763/13

37
Zorislav Sekul protiv Hrvatske; 30.6.2015 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Zorislav Sekul protiv Hrvatske (presuda od 30. 06. 2015., Zahtjev br. 43569/13) EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA PRVI ODJEL ODLUKA Zahtjev br. 43569/13 Zorislav SEKUL protiv Hrvatske Europski sud za ljudska pra

Broj odluke: 43569/13

38
Ljubljanska Banka d.d. protiv Hrvatske ; 12.5.2015 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Ljubljanska Banka d.d. protiv Hrvatske (Presuda od 12. 05. 2015., Zahtjev br. 29003/07) EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA PRVI ODJEL ODLUKA Zahtjev br. 29003/07 LJUBLJANSKA BANKA D.D. protiv Hrvatske Europski su

Broj odluke: 29003/07

39
S.L. i J.L. protiv Hrvatske; 7.5.2015 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: . Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 13712/11) protiv Republike Hrvatske koji su državljanke Hrvatske, S.L. i J.L. („podnositeljice zahtjeva”) podnijele Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

Broj odluke: 13712/11

40
Pavlović i drugi protiv Hrvatske ; 2.4.2015 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Pavlović i drugi protiv Hrvatske (Presuda od 02.04.2015., Zahtjev br. 13274/11) EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA PRVI ODJEL PREDMET PAVLOVIĆ I DRUGI PROTIV HRVATSKE (Zahtjev br. 13274/11) PRESUDA STRASBOURG 2.

Broj odluke: 13274/11

41
Solomun protiv Hrvatske; 2.4.2015 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Solomun protiv Hrvatske (Presuda od 02.04.2015., Zahtjev br. 679/11) PRVI ODJEL PREDMET SOLOMUN protiv HRVATSKE (Zahtjev br. 679/11) PRESUDA STRASBOURG 2. travnja 2015. Ova će presuda postati pravomo

Broj odluke: 679/11

42
Momčilović protiv Hrvatske; 26.3.2015 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 11239/11) protiv Republike Hrvatske što su ga 22. prosinca 2010. godine tri hrvatska državljana, gđa Barica Momčilović, g. Nikola Momčilović i g. Darko Momčilović („podnositelji zahtjeva”), podnijeli Sudu na temelju članka 34. Konvencije...

Broj odluke: 11239/11

43
Čoko protiv Hrvatske; 17.3.2015 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Dana 8. srpnja 1997. godine ona je podnijela građansku tužbu Općinskom sudu u Šibeniku u kojoj je tražila da se odluka tvrtke o njezinom otkazu preinači. Tvrtka B. imala je dva zastupnika u postupku, gđu B. i g. K.

Broj odluke: 31779/08

44
Čikanović protiv Hrvatske; 5.2.2015 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 27630/07) protiv Republike Hrvatske koji je hrvatski državljanin g. Pavle Čikanović („podnositelj zahtjeva“) podnio Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („Konvencija“) dana 28. svibnja 2007....

Broj odluke: 27630/07

45
Krizmanić protiv Hrvatske ; 18.11.2014 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Podnositelj zahtjeva, g. Mladen Krizmanić, hrvatski je državljanin koji je rođen 1963. godine i živi u Tinjanu. Pred Sudom ga je zastupao g. B. Zustović, odvjetnik iz Pazina.

Broj odluke: 22674/11

46
Bljakaj i drugi protiv Hrvatske ; 18.9.2014 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 74448/12) protiv Republike Hrvatske koji je pet hrvatskih državljanina, g. Ćamilj Bljakaj („prvi podnositelj“), g. Saša Bljakaj („drugi podnositelj“), gđa Emina Bljakaj Vulić („treća podnositeljica“), gđa Katarina Knapić („četvrta podnos...

Broj odluke: 74448/12

47
Lemo i dr. protiv Hrvatske ; 10.7.2014 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovom predmetu pokrenut je na temelju osam zahtjeva (brojevi 3925/10, 3955/10, 3974/10, 4009/10, 4054, 4128/10, 4132/19 i 4133/10) protiv Republike Hrvatske koje je podnijelo osam hrvatskih državljana („podnositelja“) temeljem članka 34. Konvencije za ljudskih zaštitu prava i temeljnih slo...

Broj odluke: 3925/10 i dr.

48
Egić protiv Hrvatske; 5.6.2014 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 32806/09) protiv Republike Hrvatske što ga je 29. svibnja 2009. srpska državljanka gđica Aylan Egić („podnositeljica“) podnijela Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („Konvencija“).

Broj odluke: 32806/09

49
Šimecki protiv Hrvatske; 30.4.2014 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Dana 7. srpnja 2004. godine Općinski sud u Krku donio je rješenje o ovrsi (u daljnjem tekstu: „prvo rješenje o ovrsi“) na podnositeljičinoj pokretnoj imovini zbog neplaćenih računa za mobilni telefon u razdoblju između 5. srpnja i 6. listopada 2003. godine. Ovo rješenje je 22. listopada 2004. godine...

Broj odluke: 15253/10

50
Gurdulić i drugi protiv Hrvatske; 8.4.2014 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Danijel GURDULIĆ i drugi protiv Hrvatske (Presuda od 08. 04. 2014., Zahtjev br. 5076/09) PRVI ODJEL ODLUKA Zahtjev br. 5076/09 Danijel GURDULIĆ i drugi protiv Hrvatske Europski sud za ljudska prava (Prvi odjel), zas

Broj odluke: 5076/09

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a