Poredano po:

Broj dokumenata: 5

1
UsI 656/2019-9; 19.7.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Rijeka, KLASA: UP/I-471-02/16-1/260, URBROJ: 513-07-08-18-29 od 26. studenoga 2018., tužitelju je naložena uplata obveze poreza na dobit, poreza na dohodak od nesamostalnog rada i obveznih doprinosa za 2014. kako je to navedeno u točk...

2
UsI 1473/2018-6; 13.3.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-471-02/17-01/67, URBROJ: 513-04/18-2 od 28. rujna 2018. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv poreznoga rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Porezne uprave, Područnoga ureda Slavonija i Baranja, Službe za nadzor KLASA: UP/I-471-02/16...

3
UsI 751/2016-10; 27.4.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Istra, Hrvatsko primorje, Gorski kotar i Lika, KLASA: UP/I-471-02/11-01/204, URBROJ: 513-07-28-01-16-60 od 27. prosinca 2015. kojim je tužiteljici utvrđen m...

4
6 UsI-101/13-9; 29.8.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Poreznim rješenjem Ministarstva financija - Porezne uprave, Područnog ureda P., Ispostava L., KLASA: UP/I-410-23/2007-05/25, URBROJ: 513-07-18-02/2009-23 od 05. studenog 2009.g. tužiteljici je za 2006. godinu utvrđen dohodak od nesamostalnog rada u iznosu od 529.186,54 kn, drugi dohodak u izno...

Broj odluke: 6 UsI-101/13-9

5
5 UsI-168/12-14; 13.6.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda R., KLASA: UP/I-471-02/11-01/189, URBROJ: 513-07-08/11-1 od 25. srpnja 2011. godine tužitelju su za razdoblje od 1. siječnja 2009. - 31. prosinca 2010. godine utvrđeni neobračunati porez i prirez na drugi dohodak,...

Broj odluke: 5 UsI-168/12-14

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a