Poredano po:

Broj dokumenata: 2

1
4 UsI-379/13-8; 29.8.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u P. KLASA: 140-03/11-01, URBROJ: 341-13-05/3-11-018439 od 01. veljače 2012. tužiteljici, razvedenom bračnom drugu umrlog korisnika (…) priznaje se počevši od 01. prosinca 2011. pravo na obiteljsku mirovinu u svoti od 2.548,51...

Broj odluke: 4 UsI-379/13-8

2
4 UsI-1570/12-13; 24.3.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem tuženika KLASA: UP/II-552-02/12-01/48, URBROJ: 519-03-1-2/2-12-2 od 11. listopada 2012. odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Zavoda za socijalnu skrb P., Klasa: UP/I-552-02/11-01/58 URBROJ: 2168-36-10-11-11-2 od 19. siječnja 2012., a kojim prvostupanjskim rješenjem...

Broj odluke: 4 UsI-1570/12-13

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a