Poredano po:

Broj dokumenata: 9

1
2 UsI-923/14-10; 4.11.2015 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave (…), broj: 511-04-04-02-6843/2-08 od 4. svibnja 2009. odbijen je zahtjev tužitelja za izdavanje potvrde o statusu hrvatskog branitelja.

Broj odluke: 2 UsI-923/14-10

2
2 UsI-504/14-16; 11.9.2015 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem tuženika, KLASA: UP/I-371-07/99-04/00260, URBROJ: 522-04/2-1-14-24 od 31. siječnja 2014., ukinuto je pravomoćno rješenje tuženika, KLASA: UP/I-371-05/98-04/00896, URBROJ: 19-06-02-98-07 od 10. rujna 1998., te je naloženo tužiteljici da vrati predmetni stan u roku od 30 dana od dostave rješ...

Broj odluke: 2 UsI-504/14-16

3
2 UsI-835/13-14; 11.6.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ureda državne uprave u K. županiji, Službe za društvene djelatnosti, Odsjeka za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, KLASA: UP/I-562-02/05-05/01, URBROJ: 2133-05-03/4-06-5 od 11. siječnja 2006., tužitelju su priznata na temelju ranjavanja prava stradalog pirotehnič...

Broj odluke: 2 UsI-835/13-14

4
4 UsI-250/13-13; 10.6.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Područnog odjela za poslove obrane R., KLASA: UP/I 034-01/11-01/6, URBROJ: 512M2-71-12-23 od 21. svibnja 2012. godine, obustavljen je postupak radi poništenja svih izdanih potvrda o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za tužitelja, a koje je izdao nadležni Ured za obranu ...

Broj odluke: 4 UsI-250/13-13

5
4 UsI-996/12-13; 28.10.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe Zagreb, Sektora provedbe međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, KLASA: 140-03/12-03/032451194246, URBROJ: 341-99-06/2-12-001410 od 28. svibnja 2012. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Hrvat...

Broj odluke: 4 UsI-996/12-13

6
4 UsI-537/12-12; 2.5.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Broj odluke: 4 UsI-537/12-12

7
3 UsI-348/12-11; 21.2.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika Ministarstva obrane Republike Hrvatske, Pravne službe, KLASA: UP/II-561-01/06-01/1215, URBROJ: 512-090102-12-13 od 26. siječnja 2012. odbačen je prijedlog ovdje tužiteljice za obnovu postupka okončanog rješenjem Pravne službe Ministarstva obrane Republike Hrvatske...

Broj odluke: 3 UsI-348/12-11

8
3 UsI-474/12; 26.11.2012 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika Državnog inspektorata Republike Hrvatske, Povjerenstva za žalbe, KLASA: UP/II-116-01/12-01/1, URBROJ: 556-18-12-03 od 1. ožujka 2012. odbijena je žalba ovdje tužitelja izjavljena protiv rješenja inspektorice rada Državnog inspektorata, Područne jedinice R., Odjel...

Broj odluke: 3 UsI-474/12

9
2UsI- 38/12-11; 4.4.2012 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ureda državne uprave u K. ž., KLASA: UP/I-562-02/07-01/153, URBROJ: 2133-05-03/4-07-4 od 7. studenog 2007. tužitelju je priznat status hrvatskoga ratnog vojnog invalida (u nastavku teksta: HRVI) X. skupine s 20% oštećenja organizma po osnovi bolesti PTSP, privremeno do 31. ...

Broj odluke: 2UsI- 38/12-11

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a