Poredano po:

Broj dokumenata: 14

1
UsI 3576/2017-9; 6.5.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika klasa: UP/II-410-10/17-01/01, ur. broj: 513-04/17-3 od 13. listopada 2017. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv Poreznog rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Sjeverna Hrvatska, Ispostava, Koprivnica, klasa: UP/I-410-23/16-21/15, ur....

2
UsIpn 15/2018-7; 31.1.2019 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: U pravovremeno podnesenoj tužbi protiv rješenja tuženika, Klasa: UP/II-471-02/15-01/193, Urbroj: 513-04/18-2 od 30. svibnja 2018. godine, tužitelj osporava rješenje te je u bitnom naveo: da je porezno tijelo tužitelju osporilo rashode u 2012. godini po osnovi vrijednosnog usklađenja, a da je zanemar...

3
UsI 4218/2014-19; 23.5.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financije - Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb, KLASA: UP/I-471-02/12-01/163, URBROJ: 513-07-01-12-3 od 16. travnja 2012. kojim su tužitelju utvrđene obveze manje obračunatih kamata zbog nepravovre...

4
UsI 113/2018-9; 30.4.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Istra, Hrvatsko primorje, Gorski kotar i Lika, KLASA: UP/I-471-02/12-01/95, URBROJ: 513-07-28-01-16-20 od 21.prosinca 2016., tužitelju je utvrđen: manje obračunati porez na dodanu vrijednost za razdoblje od 1. siječnja 2010. do 31. pr...

5
UsI 751/2016-10; 27.4.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Istra, Hrvatsko primorje, Gorski kotar i Lika, KLASA: UP/I-471-02/11-01/204, URBROJ: 513-07-28-01-16-60 od 27. prosinca 2015. kojim je tužiteljici utvrđen m...

6
UsI 4278/2015-12; 26.3.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-471-02/15-01/199 URBROJ: 513-04/15-2 od 26. listopada 2015. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske - Porezne uprave, Ureda za velike porezne obveznike Zagreb, KLASA: UP/I-471-02/15-01/05 URBROJ: 513-0...

7
UsI 62/2017-11; 31.1.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika djelomično je usvojena žalba tužitelja te je izmijenjena točka I. izreke prvostupanjskog rješenja na način da se tužitelj utvrđuje obveznikom poreza na dobit za poduzetničku djelatnost iznajmljivanja - zakupa nekretnina dok u ostalom dijelu izreka prvostupanjskog rješenj...

8
UsI 1922/2016-11; 26.1.2018 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, KLASA: UP/II-471-02/13-01/508, URBROJ: 513-04/16-2 od 31. ožujka 2016. odbijena je tužiteljeva žalba izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija-Porezne uprave, Po...

9
UsI 2463/2014-24; 11.12.2017 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Točkom I Poreznog rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske - Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb, KLASA: UP/I-471-02/2012-001/212, URBROJ: 513-07-01-2012-9, od 10. prosinca 2012., tužitelju se, kao poreznom obvezniku, utvrđuje manje obračunati porez na dobit u iznosu od 1.758.091,02 kun...

10
6 UsI-845/13-13; 15.10.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Poreznim rješenjem Ministarstva financija - Porezne uprave, Područnog ureda P., KLASA: UP/I-471-02/10-01/171, URBROJ: 513-07-18-10-01 od 10. rujna 2010.g. tužitelju je za vremensko razdoblje od 01. siječnja 2008.g. do 31. prosinca 2008.g. utvrđena obveza s osnove manje obračunatog poreza na dod...

Broj odluke: 6 UsI-845/13-13

11
5 UsI-1027/12-13; 7.2.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-471-02/11-01/1192, URBROJ: 513-04/12-02 od 25. travnja 2012. godine odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv prvostupanjskog rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda K., KLASA: UP/I-471-02/10-01/27, URBROJ: 513-07-04/11-25 o...

Broj odluke: 5 UsI-1027/12-13

12
5 UsI-287/12-23; 6.12.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda K., KLASA: UP/I-471-02/09-01/64, URBROJ: 513-07-04-09-01 od 20. kolovoza 2009. godine tužitelju su utvrđeni manje obračunati porez na dodanu vrijednost za razdoblje od 1. siječnja 2007. do 31. prosinca 2007. godin...

Broj odluke: 5 UsI-287/12-23

13
5 UsI-340/12-18; 10.9.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda u R., KLASA: UP/I-471-02/11-01/15, URBROJ: 513-07-08-/11-1 od 24. siječnja 2011. godine tužitelju je utvrđen: manje obračunati porez na dodanu vrijednost za razdoblje od 1. siječnja 2008. - 31. prosinca 2008. godi...

Broj odluke: 5 UsI-340/12-18

14
5 UsI-456/12-14; 12.4.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda u P., KLASA: UP/I-471-02/09-01/196, URBROJ: 513-07-18-03-09-01 od 21. listopada 2009. godine tuženiku su utvrđeni manje obračunati porez na dodanu vrijednost za razdoblje od 1.10.2008. do 31.12.2008. godine i manj...

Broj odluke: 5 UsI-456/12-14

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a