Poredano po:

Broj dokumenata: 32

1
11 UsI-1598/13-15; 10.3.2016 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprave za inspekcijske poslove, Sektora građevinske inspekcije, Područne jedinice u (…) KLASA: UP/I-362-02/12-02/2159, URBROJ: 531-07-1-6-2-12-02ZS od 25. listopada 2012. toč 1. izreke naređeno je investitoru (…), ovdje zainteresiranoj oso...

Broj odluke: 11 UsI-1598/13-15

2
7 UsI-1078/13-30; 9.3.2016 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Grada R., Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje KLASA: UP/I-361-03/12-03/529, URBROJ: 2170/01-13-02-13-9/CL od 7. ožujka 2013. godine odbijen je zahtjev (…), ovdje tužitelja, za ozakonjenje jednostavne građevine na k.č.br. 2030/1 k.o. (…), na adresi (…...

Broj odluke: 7 UsI-1078/13-30

3
UsI-879/13; 23.4.2015 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Lokacijskom dozvolom (…) županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju, Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju (…) KLASA: UP/I-350-05/09-02/504, URBROJ: 2163/1-18-07/6-13-45 od 25. veljače 2013. godine, povodom zahtjeva investitora (…), ovdje zainteresirane osobe, određeni su lokac...

Broj odluke: UsI-879/13

4
7 UsI-246/13-7; 18.3.2015 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprave za inspekcijske poslove, Sektora građevinske inspekcije, Područne jedinice u R., Službe P.-g. županije, KLASA: UP/I-362-02/12-02/1270, URBROJ: 531-07-1-6-2-12-02/NS od 4. lipnja 2012. godine naređeno je vlasnici D. J., ovdje tu...

Broj odluke: 7 UsI-246/13-7

5
9 UsI-1775/13-8; 17.3.2015 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Općine M., Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za komunalni sustav, KLASA: UP/I-361-01/13-01/67, URBROJ: 2156-04-01-13-02 od 12. lipnja 2013. godine, V. S., ovdje tužitelju, utvrđena je visina naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, stambene na...

Broj odluke: 9 UsI-1775/13-8

6
7 UsI-1580/12-10; 20.10.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem P.-g. županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odsjeka za prostorno uređenje i graditeljstvo, Ispostave u O., KLASA: UP/I-350-07/12-01/1, URBROJ: 2170/01-03-06/8-11-02 od 27. siječnja 2012. godine odbijen je zahtjev društva je (…), ovdje tužitelja, za izdavanje po...

Broj odluke: 7 UsI-1580/12-10

7
1 UsI-1676/12-21; 9.10.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Grada (...), Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, KLASA: UP/I-350-05/11-07/10, URBROJ: 2133/01-04/24-11-16 od 21. prosinca 2011. odbijen je zahtjev tužitelja za izdavanje rješenja o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu up...

Broj odluke: 1 UsI-1676/12-21

8
7 UsI-690/13-17; 5.9.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Grada (…), Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštite okoliša, KLASA: UP/I-350-05/12-01/01, URBROJ: 2133/01-04/22-12-35 od 5. prosinca 2012. godine prekinut je postupak izdavanja lokacijske dozvole za izvedbu srednjetlačne plinske mreže od tvornice (…), na...

Broj odluke: 7 UsI-690/13-17

9
7 UsI-1563/12-14; 18.7.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Lokacijskom dozvolom Primorsko - goranske županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostave M. L. KLASA: UP/I-350-05/12-03/001, URBROJ: 2170/1-03-05/2-12-21 od 29. lipnja 2012. godine, povodom zahtjeva investitora Grada M. L., ovdje zainteresirane osobe, određeni su lokaci...

Broj odluke: 7 UsI-1563/12-14

10
1 UsI-661/12-19; 15.7.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Grada R., Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, KLASA: UP/I-350-05/11-06/51, URBROJ: 2170/01-13-01-11-6/CL od 12. prosinca 2011., donesenim u ponovnom postupku, odbijen je zahtjev tužitelja za izdavanje rješenja kojim se utvrđuje ...

Broj odluke: 1 UsI-661/12-19

11
7 UsI-1647/12-20; 14.7.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Ureda državne uprave u L.-s. županiji, Službe za imovinsko pravne i zajedničke poslove, Ispostave K. KLASA: UP/943-01/11-01/1, URBROJ: 2125-05/4-3-6 od 2. studenog 2012. godine utvrđeno je da je Republika Hrvatska stekla pravo vlasništva na građevinskom zemljištu k.č.br. 12220 k.o. K....

Broj odluke: 7 UsI-1647/12-20

12
7 UsI-1656/12-16; 11.7.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Lokacijskom dozvolom Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Uprave za prostorno uređenje KLASA: UP/I-350-05/12-01/116, URBROJ: 531-06-12-5 KM od 11. listopada 2012., godine, povodom zahtjeva investitora (…), ovdje zainteresirane osobe, određeni su lokacijski uvjeti za zahvat u prosto...

Broj odluke: 7 UsI-1656/12-16

13
1 UsI-158/13-13; 24.6.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostave C., KLASA: UP/I-361-03/11-03/17, URBROJ: 2170/1-03-02/2-12-27 od 27. rujna 2012. odbijen je prijedlog tužitelja za obnovu upravnog postupka u kojem je isto tijelo donijelo rješen...

Broj odluke: 1 UsI-158/13-13

14
7 UsI-83/13-21; 19.5.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Lokacijskom dozvolom P.-g. županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostave C., KLASA: UP/I-350-05/12-03/43, URBROJ: 2170/1-03-02/1-12-1 od 3. listopada 2012. godine, povodom zahtjeva investitora V. K., ovdje zainteresirane osobe, određeni su lokacijski uvjeti za rekonstr...

Broj odluke: 7 UsI-83/13-21

15
7 UsI-1100/12-36; 8.4.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Lokacijskom dozvolom Primorsko - goranske županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odsjeka za prostorno uređenje i graditeljstvo, Ispostave u O. KLASA: UP/I-350-05/11-03/98, URBROJ:2170/1-03-06/4-12-19 od 20. siječnja 2012. godine, povodom zahtjeva investitora J. T., ovdje ...

Broj odluke: 7 UsI-1100/12-36

16
1 UsI-1742/12-28; 1.4.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Lokacijskom dozvolom P.-g. županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odsjeka za prostorno uređenje i graditeljstvo, Ispostave u O., KLASA: UP/I-350-05/10-03/138, URBROJ: 2170/1-03-06/3-12-15 od 23. travnja 2012. utvrđeni su uvjeti za zahvat u prostoru - građenje pristupnog p...

Broj odluke: 1 UsI-1742/12-28

17
7 UsI-1109/12-22; 7.3.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem P.-g. županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostave C., KLASA: UP/I-350-07/11-02/11, URBROJ: 2170/1-03-04/4-12-2 od 30. ožujka 2012. godine odbijen zahtjev Primorskih hotela d.o.o. Zagreb, ovdje tužitelja, za utvrđenje građevnih čestica za 23 apartmanske zgr...

Broj odluke: 7 UsI-1109/12-22

18
7 UsI-1061/12-22; 17.1.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Dozvolom K. županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša, Odsjeka za zaštitu prirode i okoliša, KLASA: UP/I-351-02/11-01/10, URBROJ: 2133/1-07-03/3-12-23 od 27. ožujka 2012. godine dozvoljeno je E. d.o.o., predniku zainteresirane osobe, obavljanje djelatnosti gosp...

Broj odluke: 7 UsI-1061/12-22

19
1 UsI-1688/12-12; 23.12.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ureda državne uprave u P.-g. županiji, Službe za gospodarstvo, KLASA: UP/I-320-03/07-01/00360, URBROJ: 2170-76-02-07-0006 od 6. studenoga 2007., određena je tužitelju, kao investitoru, jednokratna naknada za promjenu namjene poljoprivrednoga zemljišta u građevinsko rad...

Broj odluke: 1 UsI-1688/12-12

20
1 UsI-976/12-18; 18.12.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem o uvjetima građenja P.-g. županije, Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje Grada R., KLASA: UP/I-361-03/10-01/93, URBROJ: 2170/1-13-02-11-41/KN/ od 26. srpnja 2011. dozvoljena je investitorima R. B., P. J. i S. K., ovdje zainteresir...

Broj odluke: 1 UsI-976/12-18

21
7 UsI-881/12-23; 6.12.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Lokacijskom dozvolom L.-s. županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša i prirode te komunalnu gospodarstvo, KLASA: UP/I-350-05/10-01/43, URBROJ: 2125/1-08/4-11-08 od 21. prosinca 2011. godine investitorima I. P. i N. M., ovdje zainteresiranim osobama, određeni su lokacijski uvj...

Broj odluke: 7 UsI-881/12-23

22
7 UsI-1562/12-29; 30.10.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Lokacijskom dozvolom Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Uprave za prostorno uređenje, Sektora za sustav prostornog uređenja KLASA: UP/I-350-05/12-01/108, URBROJ: 531-05-1-2-12- KM od 3. listopada 2012. godine, povodom zahtjeva investitora A., ovdje zainteresirane osobe određeni s...

Broj odluke: 7 UsI-1562/12-29

23
2 UsI-1472/12-59; 18.10.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Točkom I. rješenja tuženika o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, KLASA: UP/I-351-03/10-02/92, URBROJ: 517-06-2-1-1-12-63 od 7. rujna 2012., utvrđeno je da je zahvat - rekonstrukcija Termoelektrane P. - zamjena postojećeg bloka 1 s blokom C u cilju modernizacije i povećanja kapaciteta, nosit...

Broj odluke: 2 UsI-1472/12-59

24
7 UsI-410/12-25; 20.9.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem o uvjetima građenja P.-g. županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostave C., KLASA: UP/I-361-03/09-03/32, URBROJ: 2170/01-03-11-17 od 21. travnja 2011. godine dozvoljeno je investitorima Z. H. i N. H., ovdje tužiteljima, rekonstrukcija i nadogradnja poluugrađ...

Broj odluke: 7 UsI-410/12-25

25
7 UsI-707/12-23; 29.8.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Ureda državne uprave u K. županiji, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko pravne poslove, Odsjeka za imovinsko pravne poslove i obnovu, KLASA: UP/I-943-04/06-01/25, URBROJ: 2133-04-03/2-07-10 od 20. lipnja 2007. godine, prihvaćen je prijedlog A. d.d....

Broj odluke: 7 UsI-707/12-23

26
7 UsI-870/12; 28.6.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Grada R.e, Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje KLASA: UP/I-350-05/11-05/117, URBROJ: 2170/01-13-01-11-3/ŽS od 10. listopada 2011. godine odbijen je zahtjev investitora M. H. i G. H., ovdje tužitelja, za izmjenom lokacijske dozvole od 14. svibnj...

Broj odluke: 7 UsI-870/12-

27
7 UsI-567/12-15; 13.6.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Lokacijskom dozvolom P.-g. županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša KLASA: UP/I-350-05/10-03/180, URBROJ: 2170/1-03-01/8-11-18 od 9. svibnja 2011. godine investitoru P.-g. županiji određeni su lokacijski uvjeti za građenje Centra za dobrobit životinja - park domaćih životinj...

Broj odluke: 7 UsI-567/12-15

28
1 UsI-265/12-19; 13.5.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem, navedenim u izreci ove presude, u ponovljenom postupku, uvažena je žalba ovdje zainteresirane osobe B. P. te je poništeno prvostupanjsko rješenje Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grada L. KLASA: UP/I-363-03/11-01/6073, URBROJ: 2144-01-02/5-11-12 od 14. studenoga 2...

Broj odluke: 1 UsI-265/12-19

29
3 UsI-489/12-16; 7.3.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem tuženika Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Uprave za građansko, trgovačko i upravno pravo, KLASA: UP/II-943-04/10-01/213, URBROJ: 514-03-02-03/9-11-5 od 22. srpnja 2011. poništeno je rješenje Ureda državne uprave u I. županiji, Službe za imovinsko-prane poslove, KLASA: UP/I-9...

30
1 UsI-382/12-12; 9.11.2012 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem P.-g. županije, Grada R., Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja, KLASA: UP/I-350-05/10-06/48, URBROJ: 2170/01-13-01-11-7/CL od 7. studenoga 2011. odbijen je zahtjev tužitelja od 28. veljače 2011. kojim traže izdavanje uvjerenja da ...

Broj odluke: 1 UsI-382/12-12

31
1 UsI-112/12-8; 10.7.2012 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Tužitelji su pravodobno podnijeli tužbu ovom Sudu protiv tuženika kojom osporavaju zakonitost tuženikove odluke zbog povrede postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava.  

Broj odluke: 1 UsI-112/12-8

32
3 UsI-21/12-9; 23.2.2012 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Rješenjem Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprave za inspekcijske poslove, Odjela inspekcijskog nadzora, Područne jedinice u P. za područje I. ž. od 22. kolovoza 2011. naređeno je tužitelju da u roku od 15 dana od dana zaprimanja rješenja ukloni zidanu garažu, zidan...

Broj odluke: 3 UsI-21/12-9

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a