Poredano po:

Broj dokumenata: 2

1
2 UsI-1817/12-22; 2.12.2014 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Usmenim rješenjem Državnog inspektorata, Područne jedinice R., sadržanim u nastavku zapisnika o obavljenome inspekcijskom nadzoru, KLASA: UP/I-116-02/12-01/62, URBROJ: 556-12-02-01-12-01 od 17. srpnja 2012., tužiteljevom obrtu kao poslodavcu zabranjeno je obavljanje djelatnosti na rivi u (…), i...

Broj odluke: 2 UsI-1817/12-22

2
2 UsI-560/12-16; 20.3.2013 · Sudske odluke upravnih sudova RH

Sažetak: Točkom 1. usmenog rješenja Državnog inspektorata, Područne jedinice R., Odjela za nadzor u području radnih odnosa i zaštite na radu, Odsjeka za nadzor u području radnih odnosa, sadržanog u nastavku zapisnika o obavljenome inspekcijskom nadzoru poslovanja tužitelja, KLASA: UP/I-116-02/11-02/198,...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a